Saturday, 18 July 2015
21 January 2021
با حکم معاون مطبوعاتی

«روزنامه اعتماد توقیف شد»

2010 March 01

رادیو کوچه

الیاس حضرتی مدیرمسوول روزنامه اعتماد خبر از توقیف این نشریه را از سوی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد داد.

به گزارش پارلمان‌نیوز، به گفته محمدعلی رامین روزنامه اعتماد توقیف موقت شده است و می‌بایست دادگاه مطبوعات درباره تخلفات این روزنامه تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهد.

هم‌چنین بهروز بهزادی سردبیر روزنامه اعتماد در این خصوص گفت: «بر اساس نامه‌ای که هیات نظارت بر مطبوعات برای ما ارسال کرده است این هیات در جلسه‌ای مورخ 10.12.88 گزارش تخلف روزنامه اعتماد را بررسی و اعلام کرده است که این روزنامه بر اساس قانون 6 مطبوعات دچار تخلف شده است و این هیات ضمن توقیف روزنامه مراتب را به مرجع صلاحیت‌دار یعنی معاونت دادستانی عمومی تهران ارجاع داده است. »

گفتنی است صبح امروز نیز هفته نامه ایراندخت به مدیرمسوولی حسین کروبی توقیف شد

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , 

۱ Comment


  1. گوله نمک
    1

    این آقای رامین با توقیف “اعتماد” درحقیقت اعتماد را ازبین برد. یعنی ممکنه اعتماد بازهم به جامعه ما برگردد؟البته درجمهوری اسلامی