Saturday, 18 July 2015
29 September 2023
عکس سلفی در جی‌میل

«وقتی گوگل پیش‌قدم در دروغ یکم آوریل می‌شود»

2014 April 01

گزارش / رادیو کوچه

روز یکم آوریل مشهور به روز گفتن یک دروغ گنده است و به طور معمول در این روز در بین غربی‌ها رسم است که یک دروغ گنده بگویند. همین رسم در بین ما ایرانی ها که معمول خیلی هم زمانش نزدیک به همین روز است مشهور به «دروغ سیزده» است.

1

امسال شرکت معظم گوگل پیش‌گام شد و قدم اول را برداشت. این شرکت با ارسال یک صفحه بر روی ایمیل کسانی که اشتراک «جی‌میل» دارند اعلام کرد که گوگل امکان گذاشتن «عکس سلفی» را به سرویس های خود اضافه کرده است. که البته بعد از مطالعه خواهید فهمید این دروغ اول آپریل جناب گوگل بوده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,