Saturday, 18 July 2015
16 July 2020
در شهرهای جنوبی ایران

«صدور جواز کسب برای دراویش با تایید وزارت اطلاعات»

2014 April 14

خبر / رادیو کوچه

صدور جواز کسب برای درویشان در مناطق تجاری منوط به اطلاع و تایید وزارت اطلاعات شده است.

وب‌سایت «مجذوبان نور»، روز یک‌شنبه بیست و چهارم فروردین ماه گزارش داده است، در مناطق تجاری جنوبی کشور شامل شهرهای بندرعباس، جزیره قشم و… صدور جواز کسب برای درویشان گنابادی با اشکال تراشی سازمان‌های مربوطه و با تاخیر زیاد و پر کردن فرم‌های تفتیش عقاید، صورت می‌گیرد.

111

بنابه این گزارش به درویشان این منطقه، فرم‌هایی داده می‌شود که داری دو بخش بهاییت و دراویش است و از آن‌ها خواسته می‌شود که قسمت مربوط به خود را پر کرده و اطلاعات شخصی خود و گرایش خود به طریقت درویشی را اعلام کنند.

بر اساس این گزارش پس از اعتراض درویشان نسبت به این کار که نوعی تجسس و تفتیش عقاید محسوب می‌شود و جویا شدن علت آن، به آن‌ها گفته شده که این فرم‌ها به اداره اطلاعات استان ارسال می‌شود و پس از تایید و اطلاع آن‌ها، صدور جواز کسب امکان‌پذیر خواهد بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,