Saturday, 18 July 2015
26 May 2020
هدیه ژاپنى‌ها به مردم آمريكا

«گالری / جشن شکوفه‌های گیلاس در واشینگتن»

2014 April 15

عکس‌ها از: شهده خداوندی / رادیو کوچه

جشن «شکوفه‌هاى گیلاس» هر ساله در این روزها در پایتخت آمریکا مردم را به زیر درختان گیلاس که به نشانه صلح و دوستى براى اولین بار از طرف ژاپنى‌ها به مردم آمریکا هدیه شده، می‌کشاند.

Khodavandi_20140412_0001

Khodavandi_20140412_0004

Khodavandi_20140412_0005

Khodavandi_20140412_0007

Khodavandi_20140412_0008

Khodavandi_20140412_0009

Khodavandi_20140412_0016

Khodavandi_20140412_0017

Khodavandi_20140412_0021

Khodavandi_20140412_0023

Khodavandi_20140412_0025

Khodavandi_20140412_0027

Khodavandi_20140412_0028

Khodavandi_20140412_0031

Khodavandi_20140412_0032

Khodavandi_20140412_0034

Khodavandi_20140412_0038

Khodavandi_20140412_0040

Khodavandi_20140412_0041

Khodavandi_20140412_0042

Khodavandi_20140412_0044

Khodavandi_20140412_0047

Khodavandi_20140412_0050

Khodavandi_20140412_0054

Khodavandi_20140412_0055

Khodavandi_20140412_0058

Khodavandi_20140412_0063

Khodavandi_20140412_0067

Khodavandi_20140412_0069

Khodavandi_20140412_0070

Khodavandi_20140412_0071

Khodavandi_20140412_0072

Khodavandi_20140412_0078

Khodavandi_20140412_0081

Khodavandi_20140412_0082

Khodavandi_20140412_0083

Khodavandi_20140412_0084

Khodavandi_20140412_0087

Khodavandi_20140413_0086

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , ,