Saturday, 18 July 2015
27 January 2021
رییس سازمان بازرسی ایران:

«هرچه سریعتر به قانون اصلاح انتخابات رسیدگی شود»

2010 March 03

رادیو کوچه

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: «این طرح یک نیاز و ضرورت است و باید هرچه سریعتر به آن رسیدگی شود.»
به گزارش ایلنا مصطفی پورمحمدی در خصوص واکنش‌های صورت گرفته به طرح اصلاح قانون انتخابات که برخی آن را دور زدن شورای نگهبان و از طرفی برخی این طرح را برای زنده شدن رگه‌های امید در جامعه کافی نمی‌دانند،چیست؟، گفت: « این برداشت‌ها واقع بینانه نیست.»
وی با بیان این‌که این طرح‌ دارای «اشکالات جدی و قابل تاملی» است افزود: «باید ضمن این که با دقت اشکالات و انتقادات مطرح شده را مورد بررسی قرار دهیم، بتوانیم یک طرح مناسب را ارایه کنیم.»
پورمحمدی تصریح کرد: «باید فضایی را ایجاد کنیم که اگر افرادی می‌خواهند نقد‌هایی را مطرح کنند، بتوانند بدون ایجاد بدبینی و با نگاه کارشناسانه انتقادات خود را مطرح کنند.»
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان  اظهار داشت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ارایه کننده این طرح یک مرجع عالی با حضور چهره‌های برجسته هردو طیف است و پس از تکمیل این طرح و تایید رهبری آن طرح انجام می‌پذیرد و تا آن زمان نباید پیش داوری کرد.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,