Saturday, 18 July 2015
25 September 2020

«جدول برنامه‌ها»

2014 April 17

پنج‌شنبه بیست وهشتم فروردین ۹۳/ هفدهم آوریل ۲۰۱۴

مجله رادیویی «روزانه با کوچه» شامل:

صادق لاریجانی: جمهوری اسلامی اجحافی به زنان نکرده است

ایران امروز – سلطه دولت بر سیستم بانکی کشور – روشنک آسترکی

خبر ورزشی – افشای راز حسین رضازاده بعد از چند سال

الیاس نادران: چند وزیر بین هشتاد تا هزار میلیارد ثروت دارند

خبرهای امروز در دو بخش

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,