Saturday, 18 July 2015
29 September 2023

«کارتون / این روزها گاهی آدم باید دروغ بالا بیاورد»

2014 April 18

رضا مختار جوزانی / رادیو کوچه

 

dorogh_rezajozani_20140416

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,