Saturday, 18 July 2015
05 June 2020

«جدول برنامه‌ها»

2014 May 04

یک‌شنبه چهاردهم اردیبهشت ۹۳/ چهارم می ۲۰۱۴

مجله رادیویی «روزانه با کوچه» شامل:

معلمی که هر روز پنجاه و پنج کیلومتر طی می‌کند بخاطر فقط یک دانش‌آموز

ایران امروز – مسکن مهر پروژه شکست خورده دولت مهرورز – روشنک آسترکی

سلاخی بزکوهی مادر در مقابل چشمان فرزندش – شهرزاد کریمی

خبر ورزشی – مخترع بستنی طلا با نام تقی گل‌رخسار که برند پرسپولیس را اجاره کرد

خبرهای امروز در دو بخش

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,