Saturday, 18 July 2015
27 November 2020

«جدول برنامه‌ها»

2014 May 07

چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ۹۳/ هفتم می ۲۰۱۴

مجله رادیویی «روزانه با کوچه» شامل:

وطن امروز و یک تیتر جنجالی

خبر ورزشی – درخواست عجیب رییس فدراسیون فوتبال از مذاکره کنندگان در 5+1

باید در اعدام متهمان مواد مخدر تجدیدنظر کرد

خبرهای امروز در دو بخش

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,