Saturday, 18 July 2015
22 February 2020

«جدول برنامه‌ها»

2014 May 08

پنج‌شنبه هجدهم اردیبهشت ۹۳/ هشتم می ۲۰۱۴

مجله رادیویی «روزانه با کوچه» شامل:

انبار کردن سی شیر آفریقایی در یک قفس تنگ در قشم

ایران امروز – وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران – روشنک آسترکی

خبر ورزشی – آیا کریمی، صادقیان و رحمتی را جواد نکونام از تیم ملی حذف کرد

خبرهای امروز در دو بخش

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,