Saturday, 18 July 2015
19 January 2021

«به مناسبت روز درخت‌کاری»

2010 March 06

امروز15 اسفند برابر‌است با روز درخت‌کاری در ایران. به مناسبت همین روز ما هم تعدادی عکس از پارک‌هایی رو براتون گذاشتیم که دیدنش خالی از لطف نیست.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: