Saturday, 18 July 2015
16 January 2021

«جدول برنامه‌ها»

2010 March 06

‌شنبه 15 اسفند ماه – 6 مارس

شروع پخش زنده از ساعت 4/00 بعداز ظهر – به وقت تهران

note3اجرا :  اعظم

note3 تقویم تاریخ – محبوبه

note3گزیده مطبوعات

note3 بخش اول اخبار

note3روزنگاشت – « حافظان واقعی محیط زیست» – محبوبه

note3طنز پزشکی – ادامه داستان «سه شنبه با حوری» – علی انجیدنی

note3فرهنگستان – بررسی «صنعت فرهنگ در جوامع بازوبسته» – حمید جعفری

note3اتوبان – دامون

note3 بخش دوم اخبار

note3گفت‌و‌گوی روز-  گفت‌و‌گو با «حسام میثاقی»، در مورد وضعیت «نوید خانجانی» – اردوان روزبه

note3به روایت یک کیمیاگر – قسمت سیزدهم –  مجید


«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: