Saturday, 18 July 2015
25 May 2020
متن کامل حکم جدید تاجزاده

 «کودتا خواندن انتخابات ۸۸ یکی از اتهامات جدید تاجزاده»

2014 June 10

گزارش / رادیو کوچه

 

متن حکم جدید مصطفا تاجزاده که بر اساس یادداشت‌های این زندانی سیاسی از زندان اوین صادر شده است، منتشر شد.

مصطفا تاجزاده هفته گذشته به اتهام فعالیت تبلیغی برعلیه نظام جمهوری اسلامی به یک‌سال حبس محکوم شد. وی که پیش‌تر اعلام کرده بود تنها در دادگاه علنی به دفاع از خود خواهد پرداخت،‌ به دلیل غیرعلنی برگزار شدن دادگاه نه تنها از حضور در آن خودداری کرد بلکه حاضر به ارایه درخواست واخواهی و تجدید نظر هم نشد.

قاضی مقیسه در متن حکم صادره یادداشت‌هایی که این زندانی سیاسی در طول مدت حبس خود منتشر کرده است را مصداق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی دانسته و با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی وی را به یک سال حبس محکوم نموده است.

 

متن کامل این حکم که توسط نگارنده رسمی تایپ شده، بدون ویرایش رادیو کوچهدر پی می‌آید:

Tajzadeh-46_5

در خصوص اتهام آقای مصطفی تاجزاده فرزند مظفر دائر به فعالیت تبلیغی برعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی با عنایت به مجموعه محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و بیانیه های صادره از سوی نامبرده در زمان تحمل حبس به عناوین «پدر مادر ما باز هم متهمیم»، «کشتی حلف الفضول»، «انقلاب مخملی یا کودتای نظامیان»، پیامدهای دموکراسی ستیزی کلیسا»، «خودسرها از طریق ستاد کودتا سازماندهی می شوند»، «ما هرگز شکایتمان را از کودتاچیان پس نمی گیریم»، «تمامت خواهان ایرانی بیش از آن که با علوم انسانی مخالف باشند با حقوق انسانی مخالفند»، «دوره شعار خدا شاه میهن سپری شده و امروز فصل الخطاب قانونی اساسی است»، «جنتی نماد مخالفت با انتخابات آزاد در ایران است»، اقدام به تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی نموده است. نامبرده در بیانیه «پدر مادر ما باز هم متهمیم» دادگاه های نظام مقدس جمهوری اسلامی را دادگاه های فرمایشی و نمایشی قلمداد نموده است و نظام را متهم به تعطیلی قانون اساسی و عدم اجرای آن نموده است و به حمایت و دفاع از اغتشاشگران و فتنه جویان اغتشاشات ۲۵ خرداد ۸۸ پرداخته و انتخابات آزاد و مردم سالاری نظام را کودتای انتخاباتی قلمداد نموده است. مسئولین نظام را جناح حاکم سرکوبگر معرفی نموده است و مقابله کنندگان با استکبار جهانی و افراد مدافع ارزش های نظام را طرفداران اسلام پادگانی معرفی نموده است و نظام ولایی جمهوری اسلامی را با نظام شاهنشاهی تطبیق نموده و شعار «خدا شاه میهن» در آن را که شاه را مقدم بر ملت دانسته و اعلام داشته نظام ولایی خدا شاه میهن است و اعلام می دارد که مسئولین نظام ادبیات فرعونی شاه را زنده کرده اند و در برخورد با منتقدان از آن ادبیات استفاده می کنند و نظارت استصوابی شورای محترم نگهبان را توهین بزرگ به ملت دانسته است و در بیانیه خود اعلام می دارد استراتژی عملی جنبش سبز باید برای رسیدن به انتخابات آزاد از تاکتیک اعتصاب غذا و اجتماع خیابانی یا تیمی استفاده کرد که فراخوان دعوت به ادامه اغتشاشات خیابانی را داده است.

با عنایت به محتویات پرونده و بیانیه های صادره از سوی نامبرده دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته مستنداً به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به یک سال حبس محکوم می نماید.رأی صادره غیابی در ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران

۱۹۹۳/۰۳/۰۳

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,