Saturday, 18 July 2015
25 October 2020
طی بیانیه‌ای

«اعتراض ١۴٧ روزنامه‌نگار به بازداشت و بی‌خبری از وضعیت صبا آذرپیک»

2014 June 10

گزارش / رادیو کوچه

 

صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار باسابقه کشورمان، در حدود دو هفته است که در بازداشت به سر می‌برد. اولن بازداشت یک روزنامه‌نگار، به اتهام اشتغالش به فعالیت حرفه‌ای و رسالت خبررسانی و جست‌وجو‌گری، برخلاف موازین اصل بیست و سوم قانون اساسی، نقض مواد ١١٢ و ١١٨ و ١٢٧ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز در تناقض با مقررات حقوق بشری است که دولت قانونن به آن‌ها متعهد است؛ از جمله مواد ١١ و ١٢ و ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ٩ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی.

ثانینبی‌خبری خانواده صبا و نیز افکار عمومی از وضعیت این روزنامه‌نگار، بی‌شک هم غیرقانونی و هم خطرناک است. به ویژه این که طبق اظهارات مادرش، وی از تماس تلفنی معمول یک متهم با خانواده‌اش محروم است و هیچ نهاد امنیتی مسوولیت بازداشت وی را به عهده نگرفته است. بنا بر اظهارات علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، خانم آذرپیک توسط قوه قضاییه بازداشت شده است. مایه تاسف است که اصلی‌ترین نهاد حقوقی و قضایی کشور در مراعات حق آزادی بیان و نیز حقوق قانونی یک متهم، به هر علتی، اهمال می‌کند.

ما خواهان آزادی صبا آذرپیک و نیز مراعات تمامی حقوق قانونی و بشری وی از جمله آگاهی از وضعیت سلامتی‌اش در مدت بازداشت هستیم. همچنین به طور ویژه از وزیر اطلاعات و معاونت مطبوعاتی دولت هم انتظار داریم پیگیر آزادی خانم آذرپیک و کمک به خانواده او برای برخورداری از تمام حقوق قانونی و بشری باشند.

saba-azarpeik

١- احسان مهرابی ٢- احمد رافت ٣- ارشاد علیجانی ۴- افشین امیرشاهی ۵- امید ایران‌مهر ۶- آرش بهمنی ٧- آسیه امینی ٨- آمنه موسوی ٩- آیدا قجر ١٠- بابک ذاکری ١١- بهروز صمدبیگی ١٢- بهـزاد باشـو ١٣- بهناز جلالی‌پور ١۴- بیتا یاری ١۵- ﺑﻴﮋﻥ ﻓﺮﻫﻮﺩی ١۶- پروانه وحیدمنش ١٧- پوریا سوری ١٨- پویان فخرایی ١٩- تارا بنیاد ٢٠- ترانه بنی یعقوب ٢١- جواد حیدریان ٢٢- جواد منتظری ٢٣- حامد شفیعی ٢۴- حسین علوی ٢۵- حمید اسلامی ٢۶- حمید جانی‌پور ٢٧- حمید جعفری ٢٨- حمید مافی ٢٩- حمیدرضا طهماسبی‌پور ٣٠- حواد حیدریان ٣١- خاطره وطن‌خواه ٣٢- داریوش معمار ٣٣- دلبر توکلی ٣۴- رضا انصاری‌راد ٣۵- رضا حاجی‌حسینی ٣۶- رضا حقیقت‌نژاد ٣٧- رضا رفیعی ٣٨- روزبه کریمی ٣٩- رویا ملکی ۴٠- ریحانه طباطبایی ۴١- ریحانه مظاهری ۴٢- زینب اسماعیلی ۴٣- سارا دماوندان ۴۴- سارا طاهری ۴۵- سارا معصومی ۴۶- سام محمودی سرابی ۴٧- سایه فتحی ۴٨- سپیده بهکام ۴٩- سحر بیاتى ۵٠- سروش فرهادیان ۵١- سعید برآبادی ۵٢- سعید پورحیدر ۵٣- سعید شمس ۵۴- سعیده اسلامیه ۵۵- سعیده امین ۵۶- سعیده علیپور ۵٧- سعیده وحیدنیا ۵٨- سمیه کشوری ۵٩- سونیتا سراب‌پور ۶٠- سهیل سرائیان ۶٢- سیدرضا شکراللهی ۶٢- شبنم آذر ۶٣- شبنم شعبانی ۶۴- شکوفه آذر ۶۵- شهرزاد همتی ۶۶- شهره عاصمی ۶٧- شیرزاد عبداللهی ۶٨- شیرین فامیلی ۶٩- شیما شهرابی ٧٠- صبا شعردوست ٧١- صدرا محقق ٧٢- عاطفه چهره گشا ٧٣- عالیه مطلب زاده٧۴- علی اصغر رمضانپور ٧۵- علی شیرازی ٧۶- علی مزروعی ٧٧- علیرضا خامسیان ٧٨- فاطمه جمالپور ٧٩- فاطمه فناییان ٨٠- ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺁﺋﯿنی ٨١- فرزانه بذرپور ٨٢- فرزانه روستایی ٨٣- فرزین گلپاد ٨۴- فرشته قاضی ٨۵- فرناز خطیبی ٨۶- فرنوش تهرانی ٨٧- فرهمند علیپور ٨٨- فریا محبی ٨٩- فریبرز سروش ٩٠- فرید حائری‌نژاد ٩١- فریده غائب ٩٢- فیروزه رمضان‌زاده ٩٣- کاوه قریشی ٩۴- لادن سلامی ٩۵- لیدا ایاز ٩۶- لیدا حسینی‌نژاد ٩٧- لیلا ملک‌محمدی  ٩٨- لیلی نیکونظر ٩٩- مازیار بهاری ١٠٠- مازیار خسروی ١٠١- مانا نیستانی ١٠٢- ماهرخ غلامحسین‌پور ١٠٣- مجید آل ابراهیم ١٠۴- مجید یوسفی ١٠۵- محبوبه حسین‌زاده ١٠۶- محمد آقازاده ١٠٧- محمد تنگستانی ١٠٨- محمد رهبر ١٠٩- محمد قدمعلی ١١٠- محمد کسایی زاده ١١١- محمدرضا نسب عبداللهی ١١٢- محمود فرجامی ١١٣- مرتضی کاظمیان ١١۴- مرجان طباطبایی ١١۵- مریم آموسا ١١۶- مریم جعفری ١١٧- مریم حسین‌خواه ١١٨- مریم شاهسمندی ١١٩- مسعود بهنود ١٢٠- مسعود لواسانی ١٢١- مصطفی دهقان ١٢٢- منصوره فراهانی ١٢٣- مولود حاجی‌زاده ١٢۴- مهتاب قلی‌زاده ١٢۵- مهدی تاجیک ١٢۶- مهدی قدیمی ١٢٧- مهدی محسنی ١٢٨- مهدی وزیربانی ١٢٩- مهران فرجی ١٣٠- مهراوه خوارزمی ١٣١- مهرداد ابوالقاسمی ١٣٢- مهسا امرآبادی ١٣٣- میترا خلعتبری ١٣۴- مینو مومنی ١٣۵- نازنین کاظمی ١٣۶- نازنین متین‌نیا ١٣٧- نزهت امیرآبادیان ١٣٨- نسرین رضایی ١٣٩- نسرین ظهیری ١۴٠- نعیمه دوستدار ١۴١- نفیسه مطلق ١۴٢- نگین بهکام ١۴٣- نوشین پیروز ١۴۴- نیلوفر لاری‌پور ١۴۵- نیما راد ١۴۶- نیوشا صارمی ١۴٧- همایون خیری

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , 

۲ Comments


  1. rahman