Saturday, 18 July 2015
28 September 2020
اثر ماکس لوندگرن

«جنگ رنگین کمان، قسمت پنجم»

2014 June 25

ترجمه و اجرا: طاهر جام برسنگ

بخش پنجم

مدنون درست قبل از سحر بیدار شد. پنجر خرپشته را باز و بیرون را نگاه کرد. هنوز همه‌جا نیمه‌تاریک بود ولی همه چیز بو می‌داد.
با احتیاط از پنجره بیرون رفت و پرید پایین. علف‌ها هنوز تر بودند. به سختی می‌شد سنگ بزرگ را دید. یواشکی رفت پیش سنگ. با پچپچه گفت: لیلیا، اینجایی؟
لیلیا جواب داد: معلومه که این‌جام. خیلی وقته منتظرتم.
لیلیا از پشت سر او را نگاه کرد و لبخند زد. مدنون پرسید: از کجا فهمیدی؟

– خودت از کجا فهمیدی؟
……

ادامه داستان در فایل صوتی:

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

قسمت چهارم این مجموعه را از اینجا بشنوید

1

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,