Saturday, 18 July 2015
28 September 2020
اثر ماکس لوندگرن

«جنگ رنگین کمان، قسمت هفتم»

2014 July 01

ترجمه و اجرا: طاهر جام برسنگ

بخش هفتم

مدنون در حیاط ایستاده بود. دیر وقت عصر بود. لپ‌هایش سرخ شده بودند. از خشم داشت منفجر می‌شد.
گفت: ببینین با خونه‌مون چه کار کردن. اونوقت شما فقط نشستین!
بابا چٌل و خِل گفت: دیگه نمی‌تونم
مادر بزرگ گفت: جنگ خسته ­کننده‌ا­س. دایی هالو چیزی نگفت. از حال رفته بود.
–   نباید جریمه ­شون کنیم؟ خب سنگ مال ماست! اونا طلاهای ما رو دزدیدند!
مادر بزرگ با آهی از روی ناامیدی گفت: اونا حسابی بدجنس هستن!
مدنون گفت: من یه نقشه دارم. به نظرم باید اونا رو یکی یکی بکشیم.
–    بکشیم؟
–  غیر از این راهی نداریم.
مادر بزرگ گفت: هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم. بکشیمشون؟ هوم.
بابا چٌل و خِل گفت: هوم.

ادامه داستان در فایل صوتی:

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

قسمت ششم این مجموعه را از اینجا بشنویید

1

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,