Saturday, 18 July 2015
22 February 2020

«کارتون / افزایش اعدام‌ها در ایران»

2014 August 01

رضا مختار جوزانی / رادیو کوچه

 

edam_reza_20140731

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,