Saturday, 18 July 2015
29 March 2023
وزیر کشور مالزی

«قانون امنیت داخلی تغییرمی‌کند»

2009 August 20

وزیر کشور مالزی گفت قانون امنیت داخلی موسوم به قانون «ISA» به منظور تسهیل در ارایه مجوز جهت برپایی تظاهرات و یا تجمعات صلح‌آمیز تغییر می‌کند.

روزنامه سان در این زمینه به نقل از «هشام‌الدین حسین» نوشت: «دولت به دنبال تجدید‌نظر در قانون امنیت داخلی است تا بتواند براساس آن به آن دسته از گروه‌ها و یا سازمان‌هایی که خواستار برپایی تجمعات اعتراض‌آمیز هستند، مجوز بدهد.»

به نوشته این روزنامه، وزیر‌کشور مالزی افزود: «آن‌گونه تجمعات یا تظاهرات در عین‌حال باید تنها در برخی اماکن خاص از جمله «استادیوم‌ها» و یا برخی گوشه و کنارهای شهر و آن‌هم با مجوز پلیس برگزار‌شود.»

به گفته وزیر کشور مالزی، این قانون در اولین نشست آتی پارلمان این کشور که قرار‌است در ماه دسامبر برگزار‌شود، مورد بازبینی قرار خواهد‌گرفت.

بر‌اساس برنامه دولت، هم‌چنین ارایه موجوز از سوی پلیس برای برپایی تجمعات اعتراض‌آمیز، کاهش مدت‌زمانی که افراد براساس این قانون می‌توانند در بازداشت نگه‌داشته شوند و نیز نوع عمل‌کرد پلیس در چین مواقعی نیز مورد بررسی و بازبینی قرار‌خواهد‌گرفت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|