Saturday, 18 July 2015
02 August 2021

«مراسم هشتم مارس در بلژیک»

2010 March 10

روز جهانی‌ زن بر همه شما که در راه رسیدن به برابری حقوق زنان و مردان و  دمکراسی مبارزه می‌کنید خجسته باد.

این راهپیمایی که هر پنج سال یکبار در بروکسل برگزار می‌شود با استقبال انجمن‌های فعال در مسایل زنان و با شرکت گسترده کشورهای مختلف می‌باشد.

ندای مادران، به عنوان تشکلی در حمایت از زنان و مادران ایران فعالیت می‌کند و یکی‌ از برگزارکنندگان این راهپیمایی،شرکت فعال داشت.

ما در روز ۶ مارس در هوای بسیار سرد ولی‌ مصمم با پخش اعلامیه و حمل پلاکاردهایی که خشونت در ایران را محکوم می‌کرد سعی‌ کردیم که به سهم خود افراد شرکت‌کننده را به شرایط وخیم حقوق بشر در ایران و بخصوص وضعیت زنان و مادران جلب کنیم.

ما همه با هم هم‌صداییم و ایستاده‌ایم مصمم و همراه با زنان ایران

ندای مادران – بلژیک

منبع

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , ,