شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
25 August 2016

«کارتون / علوی گرگانی: ورزش قهرمانی برای زنان مطلوب نیست»

۱۳۹۳ شهریور ۲۵

رضا مختار جوزانی / رادیو کوچه

 

zan_rezajozani_20140907

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , ,