Saturday, 18 July 2015
27 January 2021

«کارتون / می‌گویند فیس‌بوک مغز ما را شخم می‌زند»

2014 September 22

رضا مختار جوزانی / رادیو کوچه

 

reza-karton

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,