Saturday, 18 July 2015
25 February 2020

«کارتون / وزارت ارشاد حق ندارد هیچ سایتی را فیلتر کند»

2014 October 19

رضا مختار جوزانی / رادیو کوچه

 

karton

 

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,