Saturday, 18 July 2015
02 December 2023

«تحصن دانشجویان دانشگاه مازندران در اعتراض به مسوولان»

2010 March 13

رادیو کوچه

در پی اعتراض به فشارهای مسوولین و هم‌چنین اعتراض به احضار دانشجویان دانشگاه مازندران روز چهارشنبه این دانشجویان دست به تحصن زدند.
یکی از دانشجویان معترض در این باره می‌گوید: « بعد از افزایش روز به روز فشارها بر ما و احضار گسترده‌ی جمعی از دانشجویان دانشکده علوم پایه به کمیته‌ی انضباطی و لغو تمامی نشریات و برنامه‌های دانشجویی ما راهی نداشتیم جز اینکه در سلف دانشگاه جمع شویم.»
این تجمع در روز چهارشنبه نوزده اسفند با حضور چند تن از مسوولین دانشجویی دانشگاه و قول آنها مبنی بر مذاکره با دانشجویان به اتمام رسید.
بنا به گفته‌ی دانشجویان این اولین بار در یکسال گذشته است که در حین اعتراضات دانشجویی دانشگاه مازندران، حراست این دانشگاه با دانشجویان درگیر نمی‌شود و جو مراسم  به آشوب و التهاب کشیده نمی‌شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,