Saturday, 18 July 2015
08 December 2021
هویت گم شده

«مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان / بخش سوم»

2014 December 22

جلال ایجادی / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

در دو بخش پیش درباره ازخودبیگانگی فلسفی و فرهنگی و اجتماعی سخن گفته و سپس به رد افسانه‌های شیعه پرداختم. در اینجا پس از تعریف دین، به تحلیل کوتاه جذابیت ایدئولوژیک شیعه و کتابهای مرجع شیعه می‌پردازم. این آثار دینی سرشار از جعلیات تاریخی و خرافات ضد خرد بوده و یکی از عوامل اساسی آسیب در ذهن و فکر ایرانی است. بطور مسلم آیت الله‌ها و نواندیشان دینی و سیاسیون و روشنفکران آسیب یافته و مصلحت طلب، از نقد من نگران بوده و آنرا نخوانده، طرد می‌کنند. شیوه درست حرفهای درگوشی و ناسزا نیست. برخورد علمی، مطالعه نظر مخالف و ارائه نظریات مستدل می‌باشد. فکر را باید با فکر به آزمایش گذاشت. نواندیشان دینی در دفاع از اسلام طرفدار استعمار عرب می‌باشند و این ادعا متکی بر دلایلی است که در این نوشته‌ها آمده است. در پیروی از آنان، بسیاری از روشنفکران چپ و دمکرات و ملی گرا و جمهوریخواه ما آسیب دیده اسلام و مذهب شیعه هستند و فاقد هوشیاری و شجاعت فکری می‌باشند. عرب زدگی و اسلام زدگی تاریخی توان جامعه را به کجراه کشانده و این پدیده منفی برای یک جامعه دردناک بوده و خود بیانگر از خودبیگانگی نخبگان است.
دین در برخی تئوری‌ها
دین چیست؟ دین‌ها متفاوت می‌باشند و دارای ساختار یگانه نیستند. با توجه به برخی از بینش‌های دینی می‌توان گفت، دین مجموعه‌ای از اصول جزمی و گناه سنج است که انسان را به تبعیت از یک نیروی فرا طبیعی و مقدس می‌خواند. این مجموعه خود را نظامی نشان داده که دارای انسجام و قادر به پاسخ برای همه زمان‌ها است. پایه اصلی دین نه خردگرائی، بلکه بر جزمیات غیرتجربی و خرافات جهنم و بهشت و نیایش پروردگار و احکام خدائی ابدی و مقدس بنا شده است. دین کلام خود غیر زمینی و غیر تاریخی و جاودانه تعریف نموده و بنابراین در دستگاه دینی سخن نقد آمیز و اندیشه انتقادی قابل پذیرش نیست. دین خود را منطبق بر فطرت بشری قلمداد نموده و بر آنست که توانا به رفع نیازهای معنوی و ایمانی و زمینی بشر می‌باشد و معتبر‌ترین پناهگاه در هستی انسانی است. در برابر تعریف اسطوره‌ای دین، نگاه جامعه‌شناسانه متفاوت است. اندیشمندانی مانند امیل دورکیم، جامعه‌شناس و رونیسلاومالینوسکى، انسان‌شناس، نقش مذهب را در جوامع ابتدائی براى حفظ هم آهنگى و همبستگى و یکپارچگی اجتماعى مفید و ضرورى مى دانند. مالینوفسکی در کتاب «جادوگری، علم و دین» می‌گوید در جامعه ابتدائی روی آوردن به جادوگری راهی برای رفاه و شکوفائی باغهای این جوامع است. بمعنای دیگر دین و جادوگری بطور مفید در خدمت اجتماع قرار می‌گیرد. هانری برگسون، فیلسوف، در «دو منبع اخلاق و دین» (۱۹۳۲) می‌گوید دین همچون مجموعه‌ای از تخیلات و اوهام غیر عقلانی است ولی این حرف به معنای آن نیست که دین فاقد معناست و ازعملکرد ویژه در جامعه محروم است. از نظر برگسون یک انسان بسیار هوشمند بطور طبیعی خرافاتی هم است. زمانی که هوشیاری انسان فردگرائی را رشد می‌دهد، عمل افسانه گرا جنبه نگهدارنده جامعه می‌گردد و دین و جادوگری گروه را حفظ می‌کند. البته برگسون می‌گوید دو نوع دین وجود دارد یکی در پی حفظ جامعه و گروه خود است و دیگری مانند پیام مسیح در جستجوی تدوین ارزش برای «انسانیت جدید» است. دین نوع اول برای یک جامعه بسته و دومی برای یک جامعه باز اقدام می‌کنند.
مارکسیست‌ها به دین نگاه انتقادی دارند. به نظر کارل مارکس دین محصول از خودبیگانگی و نیز بیانگر منافع طبقاتی است. دین هم ابزار فریبکاری و ستمگری به طبقه زیر دست جامعه و هم بیان اعتراض بر ضد ستمگری است. دین، ناله ستمدیدگان و قلب جهان بی‌روح است؛ دین تریاک توده مردم است، دین از نظر مارکس یک نوع اگاهی کاذب است و انسان‌ها را تسلی می‌دهد. لویى آلتوسر فیلسوف مارکسیست فرانسوی، دین را جزو دستگاه هاى ایدئولوژیک دولت قرار می‌دهد. در این نگاه مذهب دیگر فقط «افیون مردم» یا وسیله تسلى و آرامش بخشی آن‌ها نمی‌باشد، بلکه وسیله اى براى تحمیق مردم و کنترل اجتماعى طبقات فرودست و بازتولید مناسبات اجتماعی حاکم بشمار می‌آید. یکی از اندیشمندان مکتب فرانکفورت ماکس هورکهایمر مفهوم خدا را انتقادى غیرمستقیم بر همه نظم هاى سیاسى و اجتماعى مى داند: «ناخشنودى از سرنوشت زمینى نیرومند‌ترین انگیزه براى پذیرش یک هستى برین است. اگر عدالت با خدا به یاد مى آید، پس قرار نیست به‌‌ همان میزان در جهان یافت شود. مذهب سندِ آرزو‌ها، تمایلات و اتهامات نسل هاى بى شمار است» (کتاب «مارکسیسم و دین» از مک للان، برگ ۱۲۴-۱۲۵). بنابراین بی‌عدالتی روی زمین و ناتوانی برای تصحیح زندگی دشوار میل به عدالت آسمانی را تقویت می‌کند. آلکساندر ساکستون، مارکسیست امریکایى که تحقیقات مهمی در باره مذهب انجام داده است، در کتابى با عنوان «مذهب و چشم انداز انسانى» انتشار یافته در سال ٢٠٠۶ چنین می‌گوید: «زمانى نه چندان دور در گذشتۀ سیاره ما، حیوانى که احتمالاً بعضى وقت‌ها روى دو پا راه مى رفت و لاى پا‌هایش را با انگشتانش مى خاراند، به وجودِ فردى، خود آگاهى یافت و مرگِ بازگشت ناپذیر را بازشناخت. این دو دریافت شاید جداگانه حاصل شده باشند؛ اما هنگامى که برداشت دوم استوار برجاى نشست، حیوان مذهب را ابداع کرد و به نخستین انسان تبدیل شد». (ساکستون، ص ۵۵). الکساندر ساکستون با تأئید بر نظریه جا افتاده اى که مذهب را محصول ترس و ضعف و وحشت انسان می‌داند، یادآورى مى کند که شاید دقیق‌تر و بهتر آن است که سرآغاز مذهب را نه فقط در وحشتِ، بلکه در همنوایى وحشت و امید جاى بدهیم.

1
ریچارد داوکینز دانشمند از دانشگاه آکسفورد و مدافع آتئیسم در یکی از کتابهای مشهورش «طرح بزرگ» با بررسی انواع تئوریهای فیزیک نتیجه گرفت که «خداوند جهان را نیافریده است». داوکینز با حمایت از یافته‌های علمی اظهار می‌کند که داروین خداوند را از عرصه علوم زیستی بیرون انداخته است و هاوکینگ نیز او را از دنیای فیزیک بیرون انداخت. در رابطه با هستی ما، داوکینز می‌گوید غیر از جهان ما، جهان‌های بیشمار دیگری نیز وجود دارند که در برخی از آن‌ها شرایط مناسب بوده و این جهان ما فقط یکی از این جهان‌ها بوده است و دقت شگفت‌انگیز ثوابت و نیروهای طبیعت که برای آسایش و حیات مهمانان این جهان به کار رفته است فقط نتیجه یکی از مسیرهای بی‌شمار دیاگرام‌های فاینمن بوده است و طبق همین نظریات، «اراده و لطف خداوند» در دقیق بودن اعجاب‌انگیز این ثوابت نقشی نداشته است. همچنین هاوکینگ بیان می‌کند که طبق این شرایط جهان نیازی به خالق نداشته است و خود توانسته است بوجود بیاورد. بنابراین دین نادانی انسان‌ها را مورد سواستفاده قرار داده و آن‌ها را به بند می‌کشد، برای او زمانی که فضیلت و آگاهی نیست، دین حاکم است. نگاه انتقادی داوکینز پیوسته مورد نقد و سرزنش معتقدان و نخبگان مذهبی قرار داشته است. او خود می‌گوید: «مردم می‌گویند که من گوشخراش و جیغ جیغو‌ام.» در این باره داوکینز می‌نویسد: «همه ما با این ایده بزرگ شده‌ایم که دین امتیاز بخصوصی دارد و شما اجازه نداری آن را مورد نقد قرار بدهی، بنابراین اگر حتی یک انتقاد بسیار ملایم به آن داشته باشی، صدایت گوشخراش بنظر می‌آید.». دین نمی‌خواهد انحصار و امتیازات خود را از دست دهد، بنابراین هر انتقاد، موج بزرگی از حمله را با خود همراه دارد. دین خرافه گراست، انحصار طلب است، بنابراین حمله می‌کند تا قلمرو خود را حفظ کند.
مذهب شیعه و جذابیت ایدئولوژیک
دین اسلام و گرایش مذهب شیعه نظام جزمی و بسته می‌باشند و بطور تاریخی حفظ جماعت و قیبله و گروه خودی، بر‌ترین وظیفه می‌باشد و بنابراین تامین منافع آن‌ها بهر قیمتی عاجل‌ترین و بزرگ‌ترین عمل مقدس است. در مذهب شیعه، فقط منافع خاندان علی مطرح است. در جامعه ایران شیعه‌گری با تسلط بر قدرت سیاسی با توتالیتاریسم خود، دیگری را دفع کرده و بمثابه عالیترین مدافع طبقه استثمارگر عمل می‌کند. مذهب شیعه افزوده بر دفاع منافع حاکمان و خانواده پرقدرت شیعه، پیوسته بطرق گوناگون ظرفیت فریبندگی خود را نگاه داشته تا بخش مهمی از جامعه را پشت خود بکشاند. ایجاد فریبندگی و دروغ‌پردازی فقط در راستای تسلط بر اذهان، تخریب هوشیاری جامعه و خدمت به طبقه حاکم است.
ادعا دین مبنی بر فرازمانی بودن‌اش، فریبندگی دین را در ذهن آدمی نهادینه می‌کند. دین خود را حامل پیامی جهانشمول و جهانی می‌داند و مشروعیت خود را فرای زمان تاریخی محسوب می‌کند. بقول «می‌رسیا الیاد» دین با مراسم و آداب دینی، فرد مذهبی را از زمانبدی عادی به زمان مقدس می‌کشاند و زمان مقدس به زمان عادی تبدیل شده و این امر فرد را به زمان همیشگی و ابدی پیوند می‌زند (رجوع شود به «مقدس و غیرمقدس»). فرد با دین خود به زمان دور گذشته و آینده نامعلوم پیوند می‌خورد و در هستی روزمره در دین نفس می‌کشد. مسیح مردی که از دور می‌آید، دارای دم مسیحائی است، تجلی هستی چند بعدی تثلیث می‌گردد، انسان‌ها را به رستاخیز خود فرامی خواند و پیام می‌دهد که زندگی روزمره توام با فلاکت و رنج است. نمونه دیگر عاشورا است که از افسانه و اسطوره مذهبی زمانهای دور می‌آید. هرچند جدال دو قوم عرب پایه آنست، ولی با تکنیک دین سازی به یک واقعه تراژیک اسطوره ائی تبدیل شده و در لحظات زمینی و اینجائی، در ماه محرم عربی، در عزا و گریه دینی به نمایش ملموس و فلاکت روانی افراد تبدیل می‌شود و به شیعیان در رویداد روزمره خود پیام می‌دهد که تا زمان ظهور، در پایان زمان، این تراژدی باقی خواهد بود. فریبندگی دین در اذهان بسیاری، همین احساس قدرت فرا زمانی است، جنبه فرازمانی افراد را به رویا و خلسه می‌کشاند و آن‌ها را شگفت زده می‌نماید و در لحظه زمینی افراد را وابسته اوهام خود می‌کند.
جذابیت و فریبندگی دیگر دین در پیام فراگیر آنست. هنگامی که اسلام ادعا دارد که آخرین دین و محمد آخرین پیامبر است، بنوعی به جهانیان اعلام می‌کند که این دین بهترین است و برای همه آنهاست. تبلیغ این پیام بنظر جالب و جذاب جلوه می‌کند زیرا همه طبقات را منحل می‌کند، همه دشواری‌ها را قابل حل وانمود می‌نماید و دین خودی را راهنمای بشریت نشان می‌دهد. علیرغم ابعاد اساطیری دین و پیام انتزاعی و کلی آن، از آنجا که دین خود معلول زمان تاریخی و اجتماعی است و مدافع قوم خاصی می‌باشد، نمی‌تواند پیام جهانشمول داشته باشد. دین محمد دین عرب است و ادعادی آن مبنی بر آخرین دین، جز تلاش یک توتالیتاریسم ایدئولوژیک قومگرا چیز دیگری نیست. البته دین‌گاه دارای چهره فرا زمانی و فرابومی است و بعنوان نمونه می‌گوید «دروغ نگوئید» و «دزدی نکنید». بررسی این شعار عمومی ما را به معنای مشخص اجتماعی و تاریخی رهنمون می‌کند. حال چنانچه به زوایای زبان و بینش دین بنگریم و اشارات تاریخی آنرا مورد توجه قرار دهیم، دین، جانبداری‌های یکسو و تبعیض آلود خود را نشان می‌دهد. بعنوان نمونه در آغاز اسلام محمدی و خلفا، ایجاد جنگ برای تقسیم غنائم قومهای دیگر و چپاول ثروت کفار و غیر مسلمان، مطابق روح دین است و شعار «دزدی نکنید» فراموش می‌شود. مذهب شیعه مدافع خانواده و امتیازت موجود و از دست رفته این خاندان بود ولی پیام اسطوره‌ای این مذهب، جنگ و دعوای یک خانواده را تجلی «عدالت خواهی» وانمود می‌کند. در مذهب شیعه و روایات شیعه، تقیه و دروغگوئی و جعل بعنوان یک صواب ارزیابی می‌شود. بنابراین، امر مقدس در نظرگاه ادیان متفاوت است و هر دین، دستگاه ایدئولوژیکی خاصی است که طرفداران خود را از امتیازات ویژه برخوردار کرده و خوشبختی را فقط در چارچوب نفوذ و سلطه خود می‌سر می‌داند.
جاذبه دیگر دین توهم و راز آمیزی آن است که ذهن و روان توده را بسوی خود می‌کشاند. ذهن جدا از خرد گرائی مستعد درغلیتدن در منجلاب توهمات بیمارگونه است، این روحیه انتقاد نمی‌خواهد، تنبل است و خواهان قصه‌ها و چهره‌های عجیب و خلسه آور است. این ذهن به توتالیتاریسم دینی خوکرده است. بسیاری از ادیان حمله و جنگ علیه دیگر ادیان را مستقیم یا غیر مستقیم تائید می‌کنند، ولی انتقاد علیه خود را گناه و زشت تلقی می‌کنند و منقدان خود را در آتش جهنم انداخته یا مورد کشتار و اذیت قرار می‌دهند. دین یک دستگاه اعتقادی و روانی توتالیتر است. در برخی از دین‌ها جنبه‌های عقلانی و روشهای اجتماعی معقول و با تدبیر موجود است، زیرا بیانگر وجود عقل عملی در دوره پیدایش خود هستند، ولی در میدان سلطه دین، جنبه عقلگرائی با سرعت به طرد منجر می‌گردد و محتوای «علم» و «عقل» تابع الهیات است. ظرفیت دین در پذیرش نقد امری ناممکن است زیرا ساختار آن از جزمیات الهی و ابدی استوار شده است و شک و تردید و آزمایش و تجربه را نمی‌پذیرد. در دین قرآنی، آفرینش هنری و روشنفکری و نقد اسلام نامیسر است.

eslam
از نظر دور نداریم که در دنیای اسلام باعتبار استعداد شخصی، افراد هوشمند متعددی قدرت نقد داشته و تولیدات فکری برجسته داشته‌اند. این امر در استعدادپروری دین نیست، بلکه باعتبار نبوغ شخصی افراد و محیط خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی آن‌ها می‌باشد. اسلام نیست که فلسفه ابوعلی سینا و فارابی و سهروردی را بوجود می‌آورد بلکه در فضای یک قلمرو تاریخی، ابوعلی سینا و فارابی و سهروردی در پرتو لیاقت فرهنگی و تربیتی خود و افکار یونانی و فرهنگ ایران زمین، به تولید دست می‌زند. اسلام شیعه یکی از ادیانی است که بیشترین مبارزه را علیه خردگرائی نموده است و ظرفیت اصلاح عقلی ندارد و مذهب شیعه دارای گرایش محافظه کاری و ارتجاعی نوستالژیک و افسانه گرائی غیرعقلانی و توهم گرائی بسیار نیرومند است. در این مذهب فشار احساسات اسطوره ائی و از خودباختگی روانی و عاطفی وسیع به خاندان علی سد محکمی در برابر رشد خردگرائی است. در دین، ما با یکسری از آداب و رسوم و رفتار فردی و گروهی مواجه هستیم که در طول تاریخ تغییر کرده یا بدان افزوده شده است. این مراسم با فضاسازی و ایجاد توهم‌ها و تخیلات، پیوند جمع را با دین محکم می‌کند و گرما می‌بخشد. دین سازان و دینداران مانند روایتگران و مفسران و آخوند‌ها و تاریخسازان دینی و دین پروران و افسانه ساز‌ها و معرکه گیران و نوحه خوانان و روضه خوانان و رمال‌ها و شیخ‌ها و منشیان دربار و اصلاح طلبان نواندیش و زنجیرزنان و سینه زنان و حاجی آقا‌ها و جاهل‌ها و لوطی‌ها، برای حفظ و تقویت اسطوره شیعه بر مراسم عاشورا تاکید کرده یا بر آن افزده‌اند و حتا در آن نوسازی کرده‌اند و آنرا با موسیقی پاپ پیوند داده‌اند. مراسم عاشورا که یکی از مراسم وحشی و غیر انسانی پررنگ شیعه است، انسان را به زنجیرزنی و قمه زنی و جاری کردن خون بر بدن و زاری کردن تشویق نموده و هستی فرد را به ذلت وخواری می‌کشاند. علیرغم این آسیب تراژیک، مردم شیعه از هوش رفته سرمست آنند و از شکنجه خود لذت می‌برند و در اوهام پاتولوژیک فرو رفته‌اند.

منابع اصلی شیعه، زخم چرکین بر روان
شیعه خود را دارای تاریخ طولانی و متکی بر اسناد بسیار متنوع می‌داند و مدعی است که گنجینه فکری آن از غنای بزرگی برخوردار است. حال آنکه این ادعا منطبق بر واقعیت نیست و همچون افسانه‌ای بی‌رمق بشمار می‌آید. در واقع «گنجینه فکری» شیعه بطور عمده رساله‌ها و اسنادی سرشار از خرافه و کج ذهنی و اعتقادات ضد خرد و جعلیات می‌باشد. تاریخ بشریت پیش از پیدایش اسلام، با آثار بزرگ و بی‌همتائی توام بوده و از نقطه نظر سیر اندیشه فلسفی و اجتماعی و ادبی ما به گنجینه عظیمی دسترسی داریم. حماسه گیلگامش یا حماسه گیلگَمِش یکی از قدیمی‌ترین و نامدار‌ترین آثار حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقه می‌ان‌رودان شکل گرفته است. کهن‌ترین متون حماسه گیلگامش به میانه هزاره پنجم می‌رسد که به زبان سومری می‌باشد. از این حماسه نسخه‌هایی به زبان‌های اکدی و بابِلی و آشوری موجود است. کامل‌ترین متن آنکه به ما رسیده‌ متنی است که بر الواحی از خشت نگاشته و سپس در کوره پخته‌اند. این مجموعه شامل دوازده لوح است، هر لوح مشتمل بر شش ستون پله وار به صورت شعر که ضمن کاوش در بقایای کتابخانه آشوربانیپال پادشاه آشور به دست آمده است. این حماسه بزرگ‌ترین تاثیر را بر تورات و انجیل و کلیله و دمنه گذاشته است. کتاب «گات‌ها» از اوستای زرتشت به بیش از ۱۷۰۰ سال پیش از میلاد برمیگردد و از دیگر نوشته‌های کهن مانند نوشته‌ها و آموزه‌های مانی و مزدک نیز باید یاد کرد. کتابهای «الیاد» و «اودیسه» از هومر متعلق به ۸۰۰ سال پیش از میلاد و آثار سوفکل و فلاسفه یونان باستان افلاتون و ارسطو در چهار صد تا پانصد سال پیش از میلاد و نیز کتابهای کهن هندی مانند «مهابهاراتا» و «پورانا» و «پانیشاد‌ها» و «ریگ ودا» در سیصد سال قبل از میلاد، از جمله گنجینه‌های فرهنگی بشریت بشمار می‌روند. این گنجینه حماسی و ادبی و فلسفی و فرهنگی بشریت یکی از آن تفاوتهای اساسی است که انسان را از اصل حیوانی خود متمایز می‌کند و در برابر فرهنگ‌های کم سو و رشد نیافته و متحجر، قدرت خود را بنمایش می‌گذارد. فرهنگ مجموعه متفاوت و رنگارنگ است ولی رسالت‌اش در سازندگی و ارتقا دانش و گسترش ارزشهای انسانی و پیشرفت تمدن است. شیعه‌گری از این خصوصیات پویا دور است.
قرآن کتاب مرجع برای نفی آزادی و تبلیغ خشونت
می‌توان گفت قرآن یک منبع اساسی برای مسلمانان و از جمله شیعیان است. این کتاب که بطرز شدید تحت تاثیر دین یهود و منافع و احوال قبایل و سنتهای شبه جزیره عربستان بود، در لحظه تجاوز عرب برای ایرانیان یک عقب گرد کامل بود، همچنانکه در برابر تمدن یونان و روم و چین نیز یک بازگشت به عقب بود. ویژگی قرآن چیست؟ براساس آماری که موسسه «فرهنگ آمارى کلمات قرآن کریم» ارائه داده است، قرآن داراى ۱۱۴ سوره، ۶۲۳۶ آیه و ۷۷۸۰۷ کلمه است. اختلاف نظر در باره قرآن فراوان است و در این زمینه نیز تفاوت نظری وجود دارد. در مورد تعداد آیات، اکثریت منابع ۶۲۰۰ آیه ذکر کرده‏اند و نیز عدد ۶۶۶۶ را «میبدى» در «کشف‏الاسرار» داده است. (منبع دکتر سید محمد باقر حجتی، تاریخ قرآن کریم). در ساختار نوشتار قرآنی یک آیه می‌تواند چند حرف، چند کلمه، یک یا چند جمله و یا یک یا چند بند باشد و معلوم نیست این جداسازی‌ها چه منطقی دارد و کسانی که این آیات را از حفظ داشته‌اند چگونه آن‌ها را طبق خواست محمد ردیف کرده‌اند. آثار کهن پیوسته از لوح‌ها و اسناد مادیت یافته و دارای حقانیت نوشتاری دوره خود هستند. حال آنکه مسلمانان می‌گویند قرآن بطور اساسی متکی بر کلام حفظ شده توسط کاتبان و یاران محمد می‌باشد و می‌دانیم ده‌ها سال پس از مرگ پیامیر حافظه نمی‌تواند با قدرت و شفافیت عمل کند. حفظ آیات برای اصحاب محمد سخت بود، به طوری که از او منقول است که آیات قرآن سریع‌تر از ش‌تر چموش از قلب افراد فرار می‌کنند. (صحیح بخاری ۶-۵۵۰). حال با این سختی چگونه ده‌ها سال پس از مرگ محمد قرآن تنظیم می‌گردد، این خود، یک معمای بزرگ است. آیات قرآنی را به مکی و مدنی و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه تقسیم می‌کنند تا توضیحی برای تناقضات فراهم شود. افسانه گویان مسلمان براین باورند که قرآن یک بار به صورت کامل توسط جبرئیل در شب قدر بر محمد نازل گشته و سپس بار دیگر به شکل تدریجی بر او نازل شده‌است. از نگاه تاریخی، دیدگاه غالب آن است که قرآن در زمان عثمان، خلیفه سوم، تحت نظارت جمعی از صحابه به رهبری زید بن ثابت به صورت یک کتاب جمع گردید. در سال ۱۹۷۲ زیر نظر متخصصان آلمانی در یمن کاوشهای جدیدی صورت گرفته و نسخه‌های متفاوت دیگری با نام «نسخه صنعا» پیدا می‌شود که متعلق به اوایل قرن هشتم میلادی است. این نسخه‌ها در دوران امویان تهیه شده و با قرآن رسمی تفاوت دارند. این امر نگرانی‌های بسیاری برای نگهبانان اسلام بوجود آورده است، زیرا چنین کشفی این افسانه که قرآن کتاب آسمانی است را بطور کامل درهم می‌پاشد.
محتوای قرآن در مورد خدا بر توحید و یگانگی او تاکید دارد و داستان آفرینش را مطابق با ادیان سامی مطرح می‌سازد و مومنان را به ستایش الله دعوت می‌کند. بعلاوه قرآن قوانین و حقوق در جامعه اسلامی را نیز تعریف می‌کند و قرآن مومنان را به جهاد در راه خدا می‌خواند. این فرهنگ بر ادامه نابرابری زن و ادامه بردگی پافشاری می‌کند. در قرآن آیات متناقض و گنگ و نامفهوم و بی‌معنا فراوان است و در آن بیش از ۲۵۰ آیه در ستایش خشونت وجود دارد و بر خلاف انجیل مسیح، کتابی سرشار از جنگ طلبی و اعمال قهر و تهدید به آتش جهنم است. فرهنگ قرآن استبدادی و توتالیتر و تبعیض گرا است. توتالیتاریسم الهی قرآنی هیچ راهی برای دیگر اندیشی و آرامش و آزادی نمی‌گذارد و افزون بر آن هنگامیکه محمد در مدینه بود بعنوان یک سلطان مذهبی مقتدر عمل کرده و به انتقامجوئی و سرکوبگری می‌پردازد: «هرکجا مشرکین را یافتید آن‌ها را بکشید و از شهر‌هایشان آواره‌شان کنید» (سوره بقره آیه ۱۹۱)، یا «ای اهل ایمان سلاح جنگ برگیرید و آنگاه دسته دسته و یا همه با هم برای جهاد اقدام کنید.» (سوره نسا آیه ۷۱)، یا منافقین را «هرکجا یافتید به قتل برسانید» (سوره نسا آیه ۸۹)، یا «مشرکین را هر کجا یافتید بقتل برسانید» (سوره توبه آیه ۵)، یا «موقعی که با کافران روبرو می‌شوید آن‌ها را گردن بزنید.» (سوره محمد آیه ۴). آنچه بیان می‌شود بازتاب فضای جنگ و اختلاف میان قبایل محیط شبه جزیره عربستان و استراتژی جنگی و اجرای قدرت پیامبر اسلام علیه رقبای سیاسی است. همیشه برای اجتناب از ذهنی‌گری و نزدیک ترشدن به معنای یک نوشته، به تاریخ اجتماع موجود باید نظر داشت. لحظه تاریخی، سیاسی، اجتماعی پیامبر نشان می‌دهد که تحمیل قدرت محمد ساده نبوده بلکه برعکس، ایجاد تناسب قوا می‌طلبد تا پیامبر و یارانش با قهر و خشونت امتیاز کسب نمایند. اسلام با خشونت جلو می‌رود. بعلاوه محتوای قرآن نشان می‌دهد که اسلام فاقد هرگونه تمایل همزیستی و بردباری بوده و گروههای «منافق» و «مشرک» و «کافر» که در ‌‌نهایت امر، کلام و موضع محمد را قبول نداشتند و مخالف او بودند، پیوسته تهدید به قتل و آتش جهنم می‌شوند. در این الگوی دینی که بویژه معطوف به کسب قدرت سیاسی و سلطه‌گری مطلقه است، اعتراض و انتقاد، چه در اجرای قدرت و حفظ آن و چه در مورد پدیده‌های فکری گونه گون و اختلاف و تفاوت نظر در جامعه، غیر قابل تحمل است.

ghoran

بنابراین قرآن برای شیعیان یک بنیاد اعتقادی و جزمی نیرومند را تشکیل می‌دهد که دعوت اصلی تسلیم فرد در برابر الله است. انسان باید در تبعیت مطلق قرار گیرد و به نفی هستی انسانی خود برسد. در این دین، انسان به موجود مفلوک تبدیل می‌شود و از هستی آنتروپولوژیک خود صرفنظر می‌کند
نهج البلاغه، منشور ضد زن
نهج البلاغه، یکی دیگر از پایه‌های اعتقادی شیعیان، مجموعه نامه‌ها و خطبه‌های منسوب به علی ابن ابی طالب است. نهج‌البلاغه گزیده‌ای از خطبه‌ها، نامه‌ها و سخنان کوتاه است که شخصی به نام سید رضی در قرن چهارم هجری قمری براساس ذوق شخصی خود فراهم آورده است. سید رضی از این میان در نهج‌البلاغه ۲۳۹ خطبه را نقل کرده است. علی ابن حسین مسعودی در کتاب «مروج الذهب» می‌نویسد: «آنچه مردم از خطابه‌های علی در مقامات و حوادث مختلف حفظ کرده‌اند، بالغ بر چهارصد و هشتاد و اندی می‌شود. علی آن خطابه‌ها را بالبداهه و بدون یادداشت و پیشنویس بیان و انشا می‌کرد و مردم هم الفاظ آن را می‌گرفتند و عملاً نیز از آن بهره‌مند می‌شدند.» این کتاب بطور عمده در باره جنگهای محمد و خلفا و معاویه و شیطان و شام و کوفه و غسل محمد و دفن فاطمه و بی‌وفائی دنیا و ده‌ها مطلب دیگر که بطور عمده جعلی و ساختگی می‌باشد. این کتاب فاقد ارزش جدی تاریخی و اجتماعی بوده و انباشتی از نصیحت و خرافات و اعتقادات ارتجاعی و مسائل اعراب دوره خودش است. این گونه اعتقادات، بر روان‌شناسی نخبگان مسلمان و آیت الله‌ها و شیعیان و تخریب خردگرائی و ویرانی روحیه برابری طلبی زن و مرد تاثیر قاطع داشته است. در اینجا نظر علی «رهبر شیعیان جهان» و «مولای» ایرانیان شیعه را در باره زن بخوانید:
همه چیز زن بد است و بد‌ترین چیزی که در اوست این است که مرد را چاره‌ای نیست از بودن با او. (حکمت ۲۳۰ نهج البلاغه)
ای مردم، زن‌ها ناقص العقل و ناقص الایمان و ناقص الارث‌اند. ناقص الایمان‌اند چون عادت ماهیانه می‌شودند. ناقص العقل و ارث هستند چون در اسلام شهادت و ارثشان نصف مرد است. از زنان خوب بپرهیز و از زنان بد برحذر باش و در رفتار و گفتار پسندیده از زنان پیروی نکن. (خطبه ۷۹ – ۸۰ نهج البلاغه)
ای حسن از مشورت با زن‌ها بپرهیز، زبرا عقل و تصمیمشان ناقص است. با حجاب، چشمشان را از دیدن مردم بازدار. اگر می‌توانی نگذار بیرون از خانه روند، زیرا سخت گیری در حجاب برایشان بهتر است و رفتن آن‌ها بیرون از خانه همانند این است که شخص غیر مطمئنی را به خانه بیاوری. اگر می‌توانی کاری کن غیر تو را نشناسند.
(نامه ۳۱ نهج البلاغه – وصیت به پسرش حسن)
غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان. (حکمت ۱۱۹ نهج البلاغه)
بهترین صفات زنان بد‌ترین صفات مردان است که همانا تکبر، خسیس بودن و ترسو بودن است. اگر زنی متکبر باشد، به غیر شوهر سر فرود نمی‌آورد. اگر بخیل باشد، مال خود و شوهر راحفظ می‌کند. اگر ترسو باشد، از کاری که موجب خشم شوهر شود دوری می‌کند. (حکمت ۲۲۶ نهج البلاغه)
ای نامردهایی که مردانگی در شما نیست و‌ای کسانی که عقلتان مانند عقل بچه‌ها و زنهای تازه به حجله رفته است.. (خطبه ۲۷ نهج البلاغه)
شخصیت علی برای ایرانیان شیعه پیوسته جذاب و دلربا بوده است، در تصور و آرزو‌ها علی اسطوره ائی است که خدشه ناپذیر است، بالا و رفیع است، مقام خدائی دارد، از محمد هم بیشتر در زندگی روانی شیعه ایرانی نقش دارد. ولی این پرسش دردناک همیشه مطرح است که چهارمین خلیفه عرب که استعمار سرزمین ایران را در خلافت خود دارد و اینگونه اعتقادات ارتجاعی در کتابش آمده است، چرا مورد پرستش ایرانیان شیعه قرار می‌گیرد؟ از خودبیگانگی و پریشان حالی شیعیان، آسیب درونی بزرگی است که همه چیز را در ذهن وارونه کرده است و هرچیز وارونه چرکین، عادی و دلپذیر احساس می‌شود. این از خود بیگانگی یک بیماری روانکاوانه است؟ یک فراموشی ژرف تاریخی است؟ یک هویت جدیدی است که نتیجه عرب زدگی و بریدگی کامل از تاریخ خود است؟ ایرانیان با دشمنان خویش عادت می‌کنند، به آن‌ها خو می‌کنند، خدمتگزار آن‌ها می‌گردند، شیفته آن‌ها می‌شوند و بالاخره ایرانیان دشمنان خود را به مقدسان خدا گونه تبدیل می‌کنند.
کتاب کافی کلینی، دروغ و خزعبلات
کتاب کافی تألیف ابوجعفر محمد بن یعقوب شیخ کلینی یکی از مهم‌ترین و معتبر‌ترین کتاب‌های حدیثی شیعه است. گویند این کتاب دارای ۱۶۱۹۹ حدیث است. کلینی متولد ۲۵۸ هجری قمری می‌باشد و درگذشت او بسال ۳۲۸ قمری (۳۱۹ شمسی) اتفاق می‌افتد. کتاب اصول کافی که دارای سه بخش، روایات اعتقادی، فروع کافی شامل روایات فقهی، روضه کافی شامل احادیث متفرقه، می‌باشد. این کتاب از نظر اعتبار فقط مورد تائید اشخاص مورد احترام شیعه مانند شیخ مفید و محمدباقر مجلسی و آیت الله خوئی و غیره است. این کتاب که طی بیست سال به نگارش درآمد بعد از قرآن «معتبر‌ترین کتاب شیعه» قلمداد می‌گردد. کلینی یکی از حدیث سازان و دین سازان زبردست است. محتوای این کتاب چیست؟ سراسر کتاب نقل قول‌ها و روایات از افراد غیرمعتبر و ساختگی است که در باره امامان (امام حسین و امام باقر و امام صادق و امام مهدی) و احکام و دین اسلام و قواعد جزائی و آداب دینی می‌باشد. مضمون این کتاب مرجع شیعه سرشار از ارتجاعی‌ترین احکام و دروغپردازانه‌ترین افسانه‌ها و تنفرانگیز‌ترین قضاوت‌ها می‌باشد. نمونه هائی از روایات کتاب کافی: «حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: حسین را نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله می‌آورند و آن حضرت زبانش را در دهان او می‌گذاشت تا می‌مکید و به‌مان اکتفا می‌کرد و از هیچ زنی شیر نخورد». از امام صادق چنین نقل می‌شود: «تعجب می‌کنم از مردمی که گمان می‌کنند ما غیب می‌دانیم، در حالیکه جز خدای عزوجل کسی غیب نمی‌داند. همین امروز من می‌خواستم فلان کنیز را بزنم، اما او از من گریخت و من ندانستم که در کدام اطاق منزل پنهان شده است.» از امام باقر نقل می‌شود: «مومنان (شیعیان) با وقار و آرامش هستند مانند ش‌تر نری که مهار در بینی دارد، چون او را بکشند براه افتد و چون او را بر صخره‌ای بخوابانند بخوابد». در باره تقیه «امام صادق علیه السلام فرمود: بخاطر حفظ دینتان تقیه کنید زیرا هر که تقیه ندارد ایمان ندارد». در باره خنده امام جعفر صادق گفت: «خنده بسیار آبرو را می‌برد.» پیامبر اسلام گفته است: «کسی که سخنی می‌گوید که جمعی را بخنداند، بخاطر این گناه فرو می‌رود در طبقات جهنم».
شیعه‌گری متکی به روضه خوانی و منبر آخوند است و روضه خوانی‌ها و بخش مهمی از رسالات آیت الله‌ها از چنین مطالبی سرشار است و اینگونه اعتقادات، پایه تربیتی و آموزشی را در جامعه شیعه زده تشکیل می‌دهد. باورهای کهنه عرب و معیار‌ها و احساسات برده پرستی و تخریب روحیه شادی از جمله نتایج شیعه‌گری است و این ایدئولوژی شیعه در پی مهار انسانهاست تا آن‌ها برای دین کهنه گرا و سلطه گر تابع و خوار باشند و همیشه با مهار در بینی و مغز، از تاریخ و سنت‌ها و خوشی‌های خود بگریزند.
بحارالانوار، بنیاد مذهب شیعه
محمدباقر مجلسی (۱۰۰۶ تا ۱۰۷۷ شمسی) دراواخر شاه‌سلیمان و اوایل سلطنت شاه‌سلطان حسین در اصفهان متولد شد و ملاباشی ایران در دوران این دو شاه صقویه بود. از طرف شیعیان، مجلسی بعنوان «ستاره‌ای در آسمان علم و فقاهت» معروف است. ولی در واقع او برای خدمت به حکومت صفوی مکتب ساز و دین ساز است و در این راه با افسانه سازی‌های بیشمار، خود را دارای «وظیفه الهی» می‌داند تا مذهب شیعه را بنا کند. مجلسی می‌نویسد: «شبی از شب‌ها بعد از تهجد و استغاثه به درگاه خدای متعال، خود را در حالتی دیدم که هرچه را از خدا بخواهم، اجابت خواهد شد، در دل خود متفکر بودم که کدامیک از اموردنیوی یا اخروی را بخواهم که ناگاه صدای گریه‌ی محمد باقر را که درگهواره بود شنیدم. بدون تأمّل عرضه داشتم: خداوندا به حق محمد و آل محمد (ص) این طفل را مروّج دین و ناشر احکام سیدالمرسلین گردان و او را موفق به توفیقات بی‌پایان خود بدار.». (پایگاه اطلاع رسانی علامه مجلسی). می‌گویند اگر همه‌ی آثار علامه مجلسی چاپ شوند بالغ بر صد و بیست هزار صفحه خواهند بود. بدین ترتیب ماشین جعل و افسانه سرائی تحکیم می‌گردد. او در کتابهایی مانند «زادالمعاد» و «تحفه الزائر» به نقل «ادعیه و زیارات» پرداخت. همچنین در آثار دیگرش دعاهای خرفت کننده مثل جوشن کبیر و سمات و زیارت جامعه‌ی کبیره را ترجمه یا شرح کرد. او سنّت چاووش خوانی برای زائران قبور اهل بیت را احیا نمود. مجلسی در ابتدای تصدی منصب شیخ الاسلامی، از شاه سلیمان خواست تا با صدور فرمانی، نوشیدن «شراب و مسکرات» و کبوتربازی را ممنوع نماید. سپس بر علیه کشیشان و نمایندگان مؤسسات غربی و صوفیه‌گری کارزار بزرگی بپا ساخت.
«بحار الانوار» بزرگ‌ترین مجموعه حدیث به زبان عربی است که توسط علامه مجلسی در ۱۱۰ جلد تالیف شده، یک منبع بزرگ مذهب شیعه است. مجموعه بزرگ روایی و تاریخی است و در ضمن آن تفسیر بسیاری از آیات قرآن آمده است. مجلسی در تألیف بحارالانوار از همکاری صد‌ها نفر و حمایت مالی وسیع حکومت صفوی و تسهیلات و امکانات در گردآوری منابع برخوردار بود. هدف اصلی تألیف بحار، حفظ آثار شیعه و گردآوری آن‌ها در یک مجموعه موضوعی بوده است. با توجه به اهداف حکومتی، مجلسی بدون اینکه التزام به صحت همه گفته‌ها داشته باشد خواهان یک مجموعه بزرگ بوده است تا دین شیعه دارای اساس محکم باشد. بنابراین مجلسی بحارالانوار را «کتابخانه جامع روایی» می‌خواند که به «ائمه» نسبت داده شده است. برای مجلسی هر روایتی که برگی جعلی و اسطوره‌ای بر بحار بیافزاید غنیمت است، حجم مهم است هرچند اخبار آن صحیح یا غیر صحیح باشد. از جمله روایات این کتاب عبارتند از: «امیرالمومنین فرمود که قائم ظهور نمی‌کند مگر وقتیکه سرخی در آسمان ظاهر گردد و این سرخی از اشک چشمان حاملان عرش است که بر احوال زمین گریه کرده‌اند. از علائم دیگر ظهور بادی سیاه است در بغداد، پس زلزله شود و ماه و آفتاب گریه کنان از مغرب برآیند. و چون وقت ظهور شود در جمادی الاخر و ده روز از ماه رجب بارانی ببارد که با آن خدا برویاند گوشت‌های مومنان و بدنهای ایشان را در قبر‌هایشان. و دیگر از علائم آخرالزمان پدید آمدن دوباغ سبز است بر دو جانب مسجد کوفه.» (جلد سیزدهم)
باید دانست که صفویه با کمک مجلسی از مهدویت برای خود ایدئولوژی سلطنت ساخت. عباس میلانی در کتاب «تجدد و تجدد ستیزی در ایران» در شرحی بر یکی از کتاب‌های تاریخ صفویه به خوبی نشان می‌دهد که چگونه علامه محمد باقر مجلسی صاحب بحارالانوار رابطه نزدیکی با شاه سلطان حسین صفوی داشت و تاج شاهی بر سر او گذاشت. شاه سلطان حسین به علت ارتباط با علامه مجلسی، بخشی از املاک خویش را وقف تالیف بحارالانوار، بزرگ‌ترین کتاب روایی شیعیان، و سایر هزینه‌ها‌ی طلاب علوم دینی کرد. این واقعیت تاریخی نشان می‌دهد که دین و سلطنت عصر صفویه پیوسته به یکدیگر یاری رسانده‌اند زیرا هردو نهاد، تحمیق توده‌ها و تسلط بر آن‌ها را از این راه می‌سر می‌دانستند.

دین سازان حرفه‌ای
باید یک پرسش ساده کرد و آن اینکه بیش از ۶۰۰۰ آیه قرآن و ۲۴۰ خطبه نهج البلاغه و ۱۶۱۹۹ حدیث کلینی و ۱۱۰ جلد بحار مجلسی، به چه کار می‌آیند؟ این حجم انبوه نوشته در راستای کدام مبحث و تفکر مفید قرار می‌گیرند؟ بعلاوه آیا این اسناد را می‌توان بعنوان برگهای قابل اعتماد قرار داد؟ یکم آنکه این اسناد در راستای کور کردن ذهن انسانی و به بند کشاندن روان انسان است. خرد و تعقل از این منابع بهره نخواهند گرفت، زیرا قران مخالف آزاد اندیشی است و جزم‌ها و دروغ‌ها و یاوه‌های علمای شیعه انرژی فکری را به هدر خواهند داد. دوم آنکه اغلب این اسناد قابل اعتماد نیستند و جعلی و بازنویسی شده می‌باشند و این شیوه رایجی در میان نگهبانان شریعت اسلام است. در لغتنامه دهخدا آمده است که ابوبکر بن راشد در تصحیح المصباح مطرح می‌کند که «از پیامبر ۵۰۰۰۰۰ حدیث نوشتم، پس از ۴۸۰۰۰ حدیث از آن عده کثیر برگزیدم و کتاب سنن را ترتیب دادم مرکب از اخبار صحاح و نزدیک به صحاح، اما خودم تنها به اصالت ۴ حدیث از آن‌ها یقین دارم». جرجی زیدان در «تاریخ تمدن اسلام» بر آن است که «ابوهریره» از صحابه مستقیم محمد در جنگ خیبر جزو اصحاب درآمد، ولی بیش از چهار سال مصاحبت او را نداشت و از مقربان و نزدیکان نیز نبود با این حال به تنهائی قریب ۵۰۳۰۰۰ حدیث از او روایت نمود.
این شواهد نشان می‌دهد که اغلب منابع اسلامی از دقت تاریخی و گفتاری برخوردار نیستند و بجای داده‌ها و وقایع تاریخی، ما با داستانسازی و روایت سازی و اسطوره سازی منفی مواجه هستیم. در حقیقت جعل و دروغ جایگزین رویداد‌ها شده و اعلام سخن دینی نه بر پایه اخلاق اجتماعی و احترام معنوی بلکه بخاطر دین سازی و ایجاد خرافه با هدف فریبکاری و مسلط شدن بر یک ذهن ناتوان و بی‌شخصیت است. این حجم انبوه تا حدوی فضای جامعه و قبائل زمان دور و هدف حکومتی برای مذهب سازی را نشان داده و درماندگی روحی و فکری تسلیم شدگان را عریان می‌سازد.
در کتابهای فلسفی یونان‌گاه مطالبی وجود دارد که از نقطه نظر تاریخ امروز و ارزشهای ما کاملن قابل نقد است، ولی فضای مطالب و غنای تفکر و ساختار فرهنگی و مفهومی آثار، ما را به نقطه اوج می‌کشاند و این نوشته‌ها به اندیشه بال پرواز می‌دهد. بشریت از اندیشه یونانی لذت می‌برد نه بعنوان تفکر مقدس، بلکه آن اندیشه بمثابه فرهنگ جدال فکری و روند انتقادی زیباست. انسان می‌داند تمدن امروز مدیون فلسفه و فرهنگ یونان است. حال آنکه از انبوه آیه‌ها و خطبه‌ها و روایات، جز درجازدن، خرافاتی ترشدن و کشتن بیهوده زمان، نتیجه دیگری حاصل نمی‌شود. در برابر این منابع اسلامی، باید ذهن عقب مانده و فلاکت زده داشت تا شکنجه را احساس نکرد. در تمدن کنونی آموختنی‌ها بسیارند و زمان کوتاه است و دارای سرعت تند می‌باشد، زمان پر ارزش است زیرا می‌توان آموخت و به کفش جهان و انسان و طبیعت و محیط زیست پرداخت. ولی وقت و زمانی که فرد برای خواندن برگ برگ این نوشته‌های مخرب اسلام و جعلیات شیعه می‌گذارد، افسوس برانگیز است. آن اندیشه‌ای جالب است که فضا ساز برای روحیه انتقادی و باروری فکری و نوآوری علمی است و ما را به زمینه‌های ناشناخته بشری می‌کشاند، حال آنکه خواندن قرآن ما را به جنگ قبائل عرب می‌کشاند، ما را از عقوبت الهی به عرصه ترس می‌راند، خشم انسان را به برده داری کاهش می‌دهد، کینه را به کافران و مخالفان دین و یهودی‌ها افزایش می‌دهد و خشونت و مردسالاری را نسبت به زن و در جامعه تشویق می‌کند و مهر به فضای سرزمین و فرهنگ و اسطوره‌ها و پهلوانی‌ها و شادی‌ها را نابود می‌کند. هنگامی که جامعه با جزمگرایی و دین خوئی نهفته در قرآن و نیز با مشتی اراجیف کلینی و مجلسی و رساله‌های منحط آیت الله‌ها درگیر می‌شود و طی صد‌ها سال این صداهای ناهنجار و ناآشنای دین عرب در ذهن و ناخودآگاه انسان‌ها تکرار می‌شود، سرطان از خودبیگانگی روحی و روانی عمومیت یافته و ساختار فکری دین خو محکم می‌شود.

 

20120109-Ali Farahbakhsh-Parvandei Baraye Din 09

در فضای شیعه روان انسان‌ها آسایش ندارد و زیر ضربه دائمی است. مردمی که اراجیف خرافی اعتقادی را به فارسی و عربی تکرار و بازهم تکرار می‌کنند، انسانهائی که عربی ندانسته، در پی صواب بوده و مرتب به آخوند و روضه خوان و شیخ و قاری گوش می‌دهند و حتا گریه کنند تا جایگاه‌شان در بهشت تامین گردد، آری این‌ها قربانیان و آسیب دیدگان هستند. عوامفریبان می‌گویند باید به اعتقاد توده احترام گذاشت. چه سخن یاوه و خطرناکی! این اعتقادات قابل احترام نیستند بلکه قابل طرد می‌باشند. خشونت گرائی قرآن و یاوه گوئی کلینی و مجلسی و دیگران نباید بی‌پاسخ بماند. شجاعت و صداقت و مسئولیت روشنفکری می‌طلبد تا حقیقت گفته شود. کلینی می‌نویسد اگر قرآن بر عجم نازل می‌شد، عرب به آن ایمان نمی‌آورد، ولی بر عرب نازل شد و عجم به آن ایمان آورد (اصول کافی جلد دوم برگ ۲۱۷). چه شد که دین عرب، دین خشونت و خرافات بر ذهن ایرانیان پیروز شد؟ چرا ما خود را باختیم؟ اینگونه پرسش‌ها برای غصه خوردن نیست بلکه برای تعمیق انتقاد از گذشته خود و حال خود و برای گسترش خردگرائی و شعور فرهنگی است. بقول صادق هدایت: «دین اسلام دین شرمگاه است» (توپ مروارید). ما چگونه و چرا به این شرمگاه سقوط کردیم؟ ما چگونه مذهب دین سازان را به بنیاد روانی راه دادیم؟ آسیب عمیق است. هر تلاشی برای آگاهی افزون‌تر بجاست. حال کسانی هستند که خواهان ماندگاری ما در این شرمگاه می‌باشند.
فقط توده‌ها نیستند که از خودبیگانه شده و از تاریخ و فرهنگ خود و فرهنگ پیشرو جهانی دور شده‌اند، بلکه بسیاری از نخبگان سیاسی و فکری و اجتماعی دستخوش این آسیب، این اسلام زدگی هستند. ازخود بیگانگی ما جنبه پاتولوژیک روانکاوانه و فرهنگی دارد، ما در تاریخ خود، کورش و داریوش را فراموش کردیم و رستم و سهراب را به پستوی ناخودآگاهی هل دادیم، ولی ذهن خود را از داستانهای بی‌ربط و جعلی علی و حسین و علی اکبر و رقیه و عباس و شمر و فاطمه و مهدی، از قبایل مهاجم عرب، پرکردیم. عرب‌ها آمدند و تجاوز کردند و تخریب نمودند و ما برای همین متجاوزان و فرزندان آنان گنبدهای طلائی ساختیم. روان ما به پاره گی تاریخی و فرهنگی دچار شد و ما با جا دادن به قرآن عرب و مذهب شیعه در هویت خود بر تضادهای دردناک بشدت افزودیم و آسیب آنتروپولوژیکی را وسعت دادیم. بحث این نیست که ما بهترین و بدون عیب بودیم. شوینیسم فرهنگی یک بلاهت است. ولی فرهنگ‌ها هم سقوط می‌کنند و هم قادر‌اند در آموختن خود و در تاثیرپذیری خود، شکوفا‌تر گشته، به اوجهای جدید برسند. ما با اسلام قرآن و شیعه‌گری سقوط کردیم. اسلام محمدی، اسلام یزیدی و اسلام حسینی بر ایران تاختند و هویت آنرا زیر گرد و غبار اسلام پنهان ساختند و سیر روند ازخودباختگی و خودفراموشی در هر مرحله به نقطه وخیم‌تر رسید.
بتدریج پس هجوم اولیه اسلام و دو قرن جدال خونین، شیعه قبیله عربی، خاندان علی با متحدین از خودباخته در ایران به قدرت سیاسی نزدیک می‌شود. شیعه‌گری در دین سازی خود در دوران صفویه پیروزی بزرگی بدست آورد. در جریان تاسیس دولت صفویه و استراتژی مقابله‌گری با عثمانی و اعلام تشیع به عنوان مذهب رسمی حکومتی، برای شیعه‌گری مرحله تعیین کننده بود. با ابتکار قدرت سیاسی زمان صفوی و با دعوت از علمای شیعه از سراسر جهان اسلام، ایدئولوژی دینی به پیروزی بزرگی می‌رسد. در بستری از آسیب زدگی‌ها، سستی‌های فرهنگی و دلمردگی‌ها و فقدان شجاعت نخبگان و استبداد‌ها و تهاجم‌ها و گسیختگی‌ها، همه این عوامل سبب شد تا بالاخره در عصر صفویه پس از طی ۱۰ قرن، اسلام شیعی در ایران بطرز قاطع گسترش یابد و به صورت یک مکتب و مذهب فراگیر در این کشور معرفی شده و پایدار گردد. این مذهب شیعه شمشیر کش خرافه پرور، بزور چماق و قمه ِقزل باشان جان نثار شاه اسماعیل و باعتبار پول و ثروت شاه سلطان حسین و یاوه گوئی‌ها و اسطوره‌های عربگرای مجلسی، بر طوق گردن ما آویخته شد و ما را بیش از گذشته فلج نمود. از آنجا که ایدئولوژی تدوین شده هنوز کافی نبود و ماشین جعل مجلسی محتاج لشکر مبلغان بود، پس نیروی وسیع کمکی فراهم شد. در این راستا ابتدا شاه اسماعیل و سپس شاه طهماسب بطور گسترده از علمای عرب شیعه خارج از ایران برای مهاجرت به ایران دعوت کردند. محمد بن حسن حرّعاملی در کتاب «امل الامل» خود نام بیش از ۱۱۰۰ نفر از علمای شیعه که از کشورهای عربی مانند عراق و بحرین و لبنان بویژه از نواحی جبل عامل به ایران آمده بودند را ذکر کرده است. او که خود متولد لبنان و بزرگ شده سوریه بود از نمونه آخوندهائی است که برای مال و مقام به ایران می‌آیند تا با هزینه پرداختی دولتی به تولید عقاید منحط و دین ساز اقدام نمایند. این موج مهاجرت عربهای شیعه برای تحکیم شیعه‌گری در فضای ایران است. شاه طهماسب صفوی دعوت از شیخ و آخوند عربی را جزو سیاستهای فعال خود قرار داد و دست آنان را در کارهای حکومتی باز گذاشت و در مسئولیت‌ها و سمتهایی چون صدر، امامت جمعه و بعضی مقامات دیگر جای و اختیارات فراوان داد. شیعه با کمک حکومت مرکزی و پول مملکت ایران ریشه دواند و تحکیم شد. بر خلاف دروغ‌پردازی علی شریعتی که شیعه علوی را ساخت تا جلوه «انقلابی» بدان بخشیده و قدرت فریبندگی آنرا افزایش بخشد، شیعه در ایران با حمایت زورمندان و حکومتگران استوار شد. جریان ایدئولوژیک شیعه، از شیعه حسینی تا شیعه صفوی تا شیعه دربار‌ها و بالاخره تا شیعه جمهوری اسلامی خمینی، از دروغ و افسانه سازی و جعل و زور و قدرت بهره گرفت.
پایان بخش سوم، ادامه دارد

این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است

مطالب مرتبط

مذهب شیعه، ریشه از خود بیگانگی ایرانیان / بخش اول

مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان / بخش دوم

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,