Saturday, 18 July 2015
02 August 2021

«حبس و شلاق برای عضو انجمن اسلامی دانشگاه بابل»

2010 March 17

رادیو کوچه

علیرضا کیانی از فعالان دانشجویی دانشگاه مازندران از سوی دادگاه انقلاب بابل محکوم به 20 ماه حبس تعزیری و 70 ضربه شلاق شد.
این دانشجو توسط دادگاه انقلاب بابل به ریاست قاضی رضیان رییس دادگستری بابل به اتهام اقدام علیه نظام به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
در کیفر خواست این دانشجو که شاکی آن  اداره اطلاعات معرفی شده،  آمده است: «اتهام اقدام علیه نظام از طریق انتشار مقالات آنتونی گیدنز محرز و بدیهی است.»
از سوی دیگر این دانشجو به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از سوی دادگاه عمومی شهرستان بابل به یکسال زندان تعزیری و هفتاد ضربه شلاق محکوم شده است.
علیرضا کیانی دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه مازندران در اعتراضات پس از انتخابات در تابستان گذشته توسط اطلاعات ناجا بابل بازداشت شد و پس از انتقال به اداره اطلاعات این شهرستان، یک ماه را در بازداشت گذراند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,