Saturday, 18 July 2015
04 August 2021

«محسن میردامادی از زندان اوین آزاد شد»

2010 March 18

رادیو کوچه

محسن میردامادی  از اعضای جبهه مشارکت از زندان اوین آزاد شد.
روز چهارشنبه محسن میردامادی دبیر کل حزب مشارکت ایران بعد از ده ماه حبس از زندان اوین به طور موقت آزاد شد.
آقای میردامادی در خردادماه سال جاری و به دنبال وقایع پس از انتخابات ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
هم‌چنین اکبر منتجبی که پیش از 22 بهمن بازداشت شده بود، امروز و در پی تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
آقای منتجبی دبیر تحریریه نشریات شهروند امروز و ایران دخت بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,