Saturday, 18 July 2015
25 February 2020

«کارتون / اختلاس در سهام عدالت»

2015 April 17

رضا مختار جوزانی / رادیو کوچه

sahamE_reza_20150416

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,