شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
29 August 2016

«کارتون / آمار تکان دهنده کشته شدگان زلزله نپال»

۱۳۹۴ اردیبهشت ۰۸

رضا مختار جوزانی / رادیو کوچه

nepal_rezajozani_20150428

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , ,