Saturday, 18 July 2015
27 November 2020
سری مجموعه‌های جهانگرد

«شاید صبح‌ها زود از خواب بیدارم شوم، اما روزم را با آرامی شروع می‌کنم»

2015 May 09

محمد تاجران / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

با سلام این قسمت یک‌صد و شصت و نهم مجموعه جهانگرد است که من از یک منطقه‌ای در ایتالیا در نزدیکی شهر فرارا تقدیم‌تان می‌کنم. من دیروز بلونیا را ترک کردم، خیلی عجله‌ای نداشتم چون‌که یک سری از کارهای ….

برنامه‌های قبلی این مجموعه را از اینجا دنبال کنید

20150508_tajeran_no169-(1)

20150508_tajeran_no169-(2)

20150508_tajeran_no169-(3)

20150508_tajeran_no169-(4)

20150508_tajeran_no169-(5)

20150508_tajeran_no169-(6)

20150508_tajeran_no169-(7)

20150508_tajeran_no169-(8)

20150508_tajeran_no169-(9)

20150508_tajeran_no169-(10)

 

20150508_tajeran_no169-(11)

20150508_tajeran_no169-(12)

20150508_tajeran_no169-(13)

20150508_tajeran_no169-(14)

20150508_tajeran_no169-(15)

20150508_tajeran_no169-(16)

20150508_tajeran_no169-(17)

20150508_tajeran_no169-(18)

20150508_tajeran_no169-(19)

20150508_tajeran_no169-(20)

20150508_tajeran_no169-(21)

20150508_tajeran_no169-(22)

20150508_tajeran_no169-(23)

20150508_tajeran_no169-(24)

20150508_tajeran_no169-(25)

20150508_tajeran_no169-(26)

20150508_tajeran_no169-(27)

20150508_tajeran_no169-(28)

20150508_tajeran_no169-(29)

20150508_tajeran_no169-(30)

20150508_tajeran_no169-(31)

20150508_tajeran_no169-(32)

20150508_tajeran_no169-(33)

20150508_tajeran_no169-(34)

20150508_tajeran_no169-(35)

20150508_tajeran_no169-(36)

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , 

۱ Comment


  1. afsaneh
    1

    بگرد به دور دنیا که زمین ناگفته های بسیار برایت

    دارد.