Saturday, 18 July 2015
13 May 2021
سرباز گمنام در انواع مختلف

«این یک داستان واقعی است / بخش دوم»

2015 June 04

محمد شوری / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

در هفته سربازان گمنام امام زمان (نیمه شعبان)به سر می‌بریم.

برای دونستن داستان انواع سربازان گمنام،باید بدونیم اصلن چه جوری این اصطلاح باب شد و در طول زمان چگونه متکامل،و ریشه اش کجاس؟

قصه از اون روزی شروع شد که خمینی دردیدار با  مردمی که به دیدارش رفته بودن (10مرداد1360)گفت:

«…من به حسب تکلیف شرعى به همه ملت عرض مى کنم که هر منزلى این دو سه تا منزلى که در اطراف خانه خودش است نظربکندببیندچه جورمى گذرد درسرتاسرملت.وقتى مـمـکـلت مـال خـودشـمـاهـسـت ودارنـدبـرضـدمـمـلکـت شـمـاعـمـل مـی کـنـنـد خـودتان بایداین مسائل راحل بکنیدوننشینید که دولت بکند.دولت همچوقـدرتـى الان نـداردکه همه درسرتاسرکشورعرض مى کنم اطلاعات داشته باشد.خودشـمـابـایـدجـمـعـیـت اطلاعاتى وگروه اطلاعاتى باشید.خوب هرانسانى مى تواندکه بـفـهـمـدایـن مـنـزل هـمـسـایـه کـى هـا هـسـتـنـدوچـه مـى کـنـنـد،آن منزل آن طرفیش هم چه مى کند.این دوسه تا منزلى که اطراف است،آن شماراتحت نظربـگیردشما هم اوراتحت نظربگیرید. اگر ده روز،بیست روز،یک ماه این کاربشودکه هـمـه مـردم تـوجه به این داشته باشندکه این همسایه من چه مى کند،توخانه همسایه من کى رفت وآمدمى کند،پیداکردن یک ردپائى ازاین منافقین ومنحرفین فورااطلاع بدهندبـه آن کـمـیـتـه نـزدیـک،بـه آن کـلانـتـرى نـزدیـک اطـلاع بـدهـنـدکـه یـک هـمـچـودرآن منزل هاست،اگراینطور بشود زودحل مى شود».

khomaini

درست یادم نیست که آیا آیت الله منتظری قبل ازاین سخنرانی دردرسش مبانی ایدئولوژیک تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی از نظر احگام اسلامی رو بیان کرد یابعدش؟اما خیلی سالها پیش مبانی اسلامی  اون گفته شده بود.

«آیت الله منتظری»اون زمان نایبِ نایبِ امام زمان  بود.

(درجمهوری اسلامی ایران هم  نایب خاص داریم وهم نایب عام،نواب عامش زیاد است تاوقتی شاه ببخشه،اونها-که شاقلی اش  باشن-نبخشن!)

قصه نایبان امام زمان هم مثل سربازان گمنامش خواندنی ست؛که به وقتش خواهیم نوشت.اماهمین قدربگویم که آقای منتظری،خودش هیچ مایل نبود که نایبِ نایبِ امام زمان بشه،زورکی نایبِ نایبش کردن و بعدهم باهزارمن سریش و وصله ناجور،سعی کردن این دادن روپس بگیرن وواسش هم یک قطارتوجیه ردیف کنن.

«منتظری»تنها آخوندی بودکه درجمهوری اسلامی–(اونهم آخوندی که خیلی خیلی مرید«خمینی»بود واو را دوست می  داشت.وسهم زیادی هم در پیروزی انقلاب داشت)جلوی حکومت و مرادواستادش ایستادواز هرچه جنایت که به اسم«سربازگمنام»داشت انجام می شد،اعلان برائت کرد!

«منتظری» اطلاعات رو از ساواک شاه هم بدتر توصیف کرد و گفت اینها روی ساواک رو هم سفید کرده ان.

او هم چنین وزیر اطلاعات رو ماشین امضایی بیش نمی دونست!

montazeri

الان خود وزیر (سیدمحمودعلوی) در جمع فرمانداران ازدست اینهاشاکی شده و گفته:««برخی مجموعه ها که دستی در انتخابات دارند به دنبال جایگزینی برای من در وزارت اطلاعات هستند».که طبق روال معمول این خبر تکذیب شد؛وروابط عمومی وزارت اطلاعات،نقل قول منتسب به سید محمود علوی وزیر اطلاعات در برخی رسانه‌هامبنی بر«تلاش برخی‌ها برای تغییر وزیر اطلاعات» رو تکذیب کرد!

«واجا»همون«وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه ایرانه»که برخی به اون «ساواخ»(مترادف ساواک)هم میگن؛به معنی«سازمان اطلاعات وامنیت خمینی»

داشتم چی می گفتم؟

آهان یادم اومد؛آقای«منتظری»دردرس های حوزوی خودبه شاگردانش-که بعدا چندجلدکتاب به زبان عربی شدوشاگردانش هم اون رو به زبان فارسی ترجمه کردن،واسم کتابش هم شد:«مبانی فقهی حکومت اسلامی»-در جلدچارش، در موردچارت تشکیلاتی اطلاعات،بحث مفصلی داردکه حتمن برید بخونید،ایشون با انواع روایت فقهی و ادلّه اسلامی واخلاقی توضیح می ده که یه نهادامنیتی و اطلاعاتی در حکومت اسلامی بایس جه جوری باشه؛اونجاخوندم که:

«نکته مهم دیگر اینکه در گزینش و انتخاب و انتصاب افراد برای مشاغل تجسس و کسب اخبار،نباید معیار گزینش بیکار بودن آن افراد و شاغل بالفعل شان باشد،بلکه باید معیارملاک انتخاب آگاهی واهلیت وصلاحیت داشتن و واجد شرایط بودن آن اشخاص برای تصدی واشتغال در حین منصب هایی باشد.روی این اصل ممکن است اعضای دستگاه کسب اخبار حتی از میان کسانی که شغل هایی نیز دارند برگزیده شوند.مانند نمایندگان مجلس که نسبت به وضع موکلین خود آگاهی دارند،ائمه جمعه و جماعات وجماعت گویندگان و وعاظ اساتید،محصلین ،رانندگان،برخی ازکسبه،روسای قبایل و عشایر وامثال اینها…»

یه چیز دیگه هم،همین جا بد نیست که  بگم واون اینه که:

چون اسم ساواک پهلوی رو بردم ،خوب است بدونید اون آخرای سلطنت و اوائل انقلاب هرکسی از کسی بدش می اومد،بهش می گفتن ساواکی!

حتی فک کنم یه کتابی هم از سوی حزب توده(اگه اشتباه نکرده باشم)چاپ شد که اسامی ٨٠٠٠ ساواکی رو نوشته بود.

سرباز گمنام هم نام نوعی ساواکی های این دوره است که تعدادش متنوع و حتی پیچیده و راز و رمزدارتر و سفیدتر!!

sawak

سربازگمنام هم بانامش داریم هم بی نامش،مختص تنهاکشورما هم نیست؛ منتهااونها امام زمان ندارن.

«جاسوس»و«ستون پنجم»اسم عام وبین المللی سرباز گمنامه.اسم اخص و ویژه وروحانی ومعنوی والهی وماورای متافیزیکی اش همون«سرباز گمنام امام زمانه»که ابتدا خمینی نایب ایشون برسرزبانها انداخت!

ماهمچنین سربازان بانامی که نامور جهان هم هستند،داریم.اونهایی که  جانانه درراه میهن جانفشانی کردند–که اخیرا175پیکرپاک اینها باوجود سالیان زیادی که ازجنگ عراق وایران می گذره،به وطن آوردن-و برخی هم همچنان هنوز بی نام نشان وگمنام هستن؛اونهم بدلیل خودی وغیر خودی شدن شهدای جنگ! کسی نه اونهارامی شناسه ونه یادی ازشون می کنه!

اما این هفته ای که  برای سربازان گمنام نامگذاری شده مخصوص کارکنان وزارت اطلاعاته که انواع اون را عرض می کنم:

کلن در میون سرباز گمنام هم کلاهی داریم هم غیر کلاهی!!

هم  بومی داریم وهم غیر  بومی!مثلن:کشمیری!!

هم فرنگ رفته ودرس خونده و زندگی کرده تو آمریکا وبلادکفرداریم(مثل سعید امامی!وسردارمحمدجواد ظریف!)وهم زندان رفته دوره شاه(مثل اسدالله لاجوردی!!)

هم روحانی وآیت الله داریم(مثل محمدی دون پرور یاهمون محمدی نیک معروف به ری شهری!)وهم غیر روحانی؛که اینها اصلن گمنام اندر گمنامن!!

باید بگم مدیرانی  از این دست،خیلی زیاده.مگر اینکه چی بشه،قتلی بش،یه  آدم ربایی بشه،چیزی مثل جریان قتل های زنجیره ای بشه و تقش درآد،تا برخی گمنام ها از گمنامی بیرون بیان.خوب نیست آدم این همه سال گمنام بمونه.آدمیزاد دوست داره شناخته شه و واسش هورا بکشن!!

این جوری شد که برخی از این گمنام ها شدن وزیر،وکیل ومشاور و کارشناس کتاب وعتیقه و الخ…

ما حتی حیوانات گمنام هم داریم،نه اینکه منظورمون این است که دوپاهایی از جنس «کالانعام بل هم اضل»!؟!!

نه!

این حیوانات گمنام واقعا جزو چهارپایانن،نه دوپا و نه سه پا!!

etlaat

حیواناتی مثل گربه و کلاغ،که تو بدنشون توسط دامپزشکان گمنام،وسیله های پیچیده  استراق سمع کارمی گذارن تا واسه خودشون توشهر آزادانه بچرخن و مراکز متعددشنود هم رصدشون کنن…

به مرور زمان همراه با رشد تکنولوژی «سرباز گمنام»در اشکال وانواع متعددبه بازاراومد!

از«سیاهی لشگر» ساده گرفته تا پیچیده اش.

که بخشی از اونها را براتون توصیف می کنم:

آدم  جمع کن!

مثل خانمی که برای مراسم های مختلف از ختنه سوران تا جشن تولد تا تبلیغات واسه ریاست جمهوی و قس علیهذا آدم جمع می کند.

که مارو یاد«زهرا»خانوم ابتدای انقلاب می اندازه که برای حمایت از«صادق قطب زاده»آدم وطومارجورمی کرد؛تاجایی که صادق قطب زاده،به«صادق طورمار زاده» معروف شد!

قسمتی از مصاحبه ای که با این خانوم شده-که خودش میگه فی سبیل الله وبر ای رضای خداوخلق خدا،این کارهارو میکنه ودستمزدی هم دریافت نمی کنه!!-روبخونید:

«شغل واقعی او تدارک دیدن و مهیا کردن افراد برای حضور در همایش‌ها و مراسم‌هاست.به نحوی که بنا به خواسته کارفرما او می‌تواند سالن یک همایش رادر ظرفیتی بین ۵٠٠ تا ١٠٠٠ نفر پرکند. او توانایی دارد تا در طبقه‌بندی‌های مختلف سنی،تحصیلی وحتی جنسیتی میهمانان رافراهم کند.برای خود بانک اطلاعاتی مناسبی از افراد تهیه کرده و سامانه پیامکی دارد. می‌گوید این افراد به فراخور مراسم می‌توانندتشویق کنند،سوت و کف بزنند، ساکت وآرام باشند یا در برخی مباحث حضور فعال داشته باشند. شغل این زن ساماندهی و مدیریت این افراد است که در دوره برگزاری انتخابات کارش سکه می‌شود. او یکی از مهم‌ترین افراد برای گرم کردن میتینگ‌های سیاسی است.

او می گوید:«مزد این‌ها بایدزودداده شود.پول را پیش می‌گیریم تااگر اتفاقی افتاد مشکلی پیش نیاید».

دستمزد خود شما چقدر است؟

«من تاکنون پولی برای فعالیت‌هایی که داشته‌ام دریافت نکرده‌ام. البته بسته به اینکه مراسم درخصوص چه موضوعی باشند، مخاطبان‌ مختلفی را جمع می‌کنم.

این را شما تعیین می‌کنید که مخاطبان چگونه باشند.نخبه باشند یا معتاد باشند یا باسواد باشند.شما باید به دو شکل هزینه کنید.اول هزینه افرادو بعد هزینه اتوبوس ومینی بوس.من تنهاهزینه‌های استفاده ازخط تلفن وهزینه‌های شخصی را می‌گیرم…من این توانایی را دارم که از مناطق ٢٢ گانه برای متقاضی مخاطب جمع کنم.به طورمثال درهرمحله‌ای باافرادفعال وتوانمندی درارتباط هستم که می‌توانند چنین جمعیت‌هایی را گردآوری کنند…هر نفر ٢۵ هزار تومان.

چرا این قدر گران؟چون جمع و جور کردن پیرمرد و پیرزن خیلی سخت‌تر از جوانان است.شمابایدهزینه پذیرایی وحمل ونقل راهم اضافه کنید…

شمابرای همه گونه مراسم آدم جمع می‌کنید؟

بله. از مراسم ختنه سوری تا جشن تولد.و…

حتی جشن تولد؟

بله. بعضی‌ها دوست دارند مراسم جشن تولد فرزندشان پرشکوه باشد. برای این مراسم ۵٠بچه اجیر کردم. لباس خوب هم برایشان خریدم و شیک و تمیز بردمشان مراسم. حتی مادر بچه هم برای همه بچه‌ها هدیه خرید که بدهند به فرزندش. سال گذشته هم پسر حاج‌آقا «ا»…

شنیده‌ام کارسیاسی هم می‌کنید مثلادرانتخابات ریاست جمهوری سال گذشته افرادزیادی برای یکی ازنامزد‌هاجمع کردید.درست می‌گویم؟

بله درست است.اما اسم این کار،فعالیت سیاسی نیست.مثلابه آن‌ها می‌گویم که این نمایندگان مجلس. این‌ها را حمایت کنید.در ازای آن هم طبیعتاً تماس‌ها و هزینه‌های تلفن‌های همراه هزینه‌بر است و پرداختش با متقاضی است.در این مواقع که انتخابات مجلس است،کسی که حضورمی‌یابدطبیعتاًبه دنبال خواسته‌ای است.حال یامادی یامعنوی.درابتدا نمی‌توان بدون هزینه ازآن‌ها در خواست شرکت در این برنامه‌ها را داشت.به هر ترتیب بنده تحصیلاتم روابط عمومی است و تلاش می‌کنم از این تخصص در این زمینه بهره ببرم. با توجه به اینکه شاغل هم هستم، در مواقعی که در دسترس نباشم، شماره دفترم را به متقاضی می‌دهم تا با کارمندانم صحبت کند. …

یک سوال دیگر. آیا شما برای انتخابات ریاست جمهوری هم فعالیت کرده‌اید؟

بله. باعث افتخارم است که بیان کنم که در تیم آقای…. فعالیت کرده‌ام. تلاش خودم را هم کرده‌ام. هرچند ایشان ناکام ماندند. حتی با وجودی که در گذشته فعالیت‌هایی هم برای آقای… داشتم، اما در انتخابات ریاست جمهوری با ایشان همکاری نکردم. البته پسرم از ظرفیت‌هایی که من داشتم برای همکاری با آقای… استفاده کرد و حدود ٣٠ دستگاه اتوبوس برای همایش ایشان ارسال کرد. حالا من کاری به مسائل سیاسی ندارم. همین که بتوانیم مردم را تشویق به حضور پای صندوق‌های رای کنیم، وظیفه‌مان را انجام داده‌ایم. من نمی‌توانم به شرکت‌کنندگان بگویم که به دکتر روحانی رای بدهند یا به دکتر قالیباف. هنرمندی من همین است که بتوانم افراد را پای صندوق رای بکشانم. بقیه مسائل و هر گونه تصمیم‌گیری دیگر با خود شرکت‌کنندگان است…»

دلواپسان:

که دسته دیگری ازسربازان وسیاهی لشگرهای گمنامن که از همین«آدم جمع کن»ها هم یحتمل کمک ونیرومی گیرن و به یار گیری می پردازند.اینها صرفا در مسائل حساس،حساسن والبته نگران ودلواپس.

بسیجی:

نام دیگرسرباز گمنام است که مراتب ودرجات اونهاباسیاهی لشگرهای  معمولی تفاوت داره!رده هایی مثل:

«پیاده نظام»،«چماق دار»،«سمپات»،«نوچه»،«عضو»،«کلت به کمر»،«تک تیرانداز»،«نگهبان زندان»،«بازجو»،«سربازجو»،«بازپرس»،«دادیار»،«دادستان»و «قاضی»!

البته هنوزکسی که  از این رده ها به«ریاست قوه قضائیه»نرسیده!

امانه،عنقریب،یحتمل،با حکم نایب امام زمان«محسنی اژه ای»(که زمانی طلبه ای معمولی ازمدرسه حقانی بود و به عنوان سربازی گمنام پا به تشکیلات واجا گذاشت واکنون معاون اول رئیس قوه قضائیه اس،) به این مقام برسد!!

این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است

بیشتر بخوانید
این یک داستان واقعی است

چند سال پیش؛ هفتم خرداد ۵٩ اولین دوره تشکیل پارلمان پس از انقلاب

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,