شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
06 October 2016

«کارتون / نابودی جنگل‌ها»

۱۳۹۴ تیر ۲۲

علی شافعی / کارتون وارده / رادیو کوچه

nabodijangalha

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,