Saturday, 18 July 2015
20 September 2021
وزارت بهداشت مالزی اعلام کرد

«ارسال لایحه قوانین طب سنتی مالزی به پارلمان»

2009 August 24

20090824-teb sonati-1

ایرنا

دکتر «رملی غنی» مدیر واحد طب سنتی و مکمل وزارت بهداشت مالزی با اعلام این خبر افزود: «طبق این پیش نویس شورایی تحت نام «طب سنتی و مکمل» در وزارت بهداشت تشکیل خواهد شد که هم‌گام با سازمان نظام پزشکی مالزی وظیفه کنترل و نظارت بر خدمات ارایه شده در این بخش را بر عهده خواهد داشت.
این گزارش می افزاید: «تمام افرادی که در کشور مالزی به ارایه طب سنتی به بیماران مبادرت می‌ورزند باید تحت نظارت این شورا نام نویسی و ثبت شوند. »
بر اساس این گزارش در حال حاضر بیش از 12 هزار تن در مالزی به ارایه خدمات طب سنتی و مکمل مشغول می‌باشند که تاکنون تنها حدود یک هزار تن از آنان بطور اختیاری در سازمان نظام پزشکی این کشور ثبت شده‌اند.
دکتر رملی تاکید کرد: «بهترین وضعیت ارایه خدمات طب سنتی به بیماران از طریق بیمارستان‌ها است چرا که نوع و نحوه ارایه خدمات در این شکل بطور کامل تحت کنترل و نظارت خواهد بود.
در حال حاضر سه بیمارستان دولتی مالزی مشغول ارایه خدمات طب سنتی و مکمل در این کشور هستند.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|