Saturday, 18 July 2015
01 April 2023
بر اساس یک تحقیق

«جهان ۷ میلیارد نفری تا سال ۲۰۱۲»

2009 August 27

جام‌جم آن‌لاین

روزنامه لوموند در شماره امروز خود نوشت ، کشورهای صنعتی جهان در چند سال گذشته با افزایش اندک جمعیت روبرو بوده اند. این وضع در ژاپن ، اروپا و آمریکا قابل مشاهده است.

موسسه ملی مطالعات جمعیت با کمک اداره آمار آمریکا اعلام کرد اواخر ژوئن سال جاری میلادی جمعیت زمین به شش میلیارد و هشتصد و ده میلیون نفر رسید. به این مفهوم که به جمعیت جهان در دو سال گذشته صد و هشتاد و پنج میلیون نفر افزوده شده است.

20090827-world_society

با این آهنگ رشد، جمعیت جهان تا سال دو هزار و دوازده از مرز هفت میلیارد نفر فراتر خواهد رفت.

تحولات اخیر باعث تقویت پیش بینی هایی شده که جمعیت جهان را در افق دو هزار و پنجاه ، نه میلیارد و چهارصد میلیون نفر ارزیابی می کنند.

بر این اساس هند تا سال دو هزار و بیست با سبقت گرفتن از چین به پرجمعیت ترین کشور جهان تبدیل خواهد شد.

آفریقا تا افق دو هزار و پنجاه، دو میلیارد نفر جمعیت خواهد داشت. جمعیت آمریکا نیز به چهارصد و چهل میلیون نفر خواهد رسید. اما جمعیت اروپا به میزان محسوسی کاهش خواهد یافت و از هفتصد و سی و هشت میلیون نفر به هفتصد و دو میلیون نفر خواهد رسید. یکی از علل این کاهش جمعیتی را می توان به کاهش زاد و ولد در روسیه و مرگ و میر بیش از حد مردان ناشی از الکلیسم و شرایط نامناسب بهداشتی در اروپای شرقی مرتبط کرد. جمعیت اروپای غربی ثابت خواهد ماند اما کشورهای اروپای شمالی رشد جمعیتی خواهند داشت. با این حال رسیدن نسل انفجار جمعیت به سن مرگ می تواند یکی دیگر از علل کاهش جمعیت در اروپا باشد.

بر اساس مطالعات دفتر آمار آمریکا ، تا سال دو هزار و پنجاه جمعیت افراد بالای شصت و پنج سال سه برابر خواهد شد. در آن زمان جمعیت افراد مسن به یک و نیم میلیارد نفر می رسد. از ابتدای قرن جمعیت افراد بالای شصت و پنج سال بیست و سه درصد رشد داشته است. رشد جمعیت افراد مسن در سالهای گذشته دو برابر سریعتر از جمعیت کل بوده است.

هم اکنون نابرابری در میزان امید به زندگی در نقاط مختلف جهان به چشم می خورد. در حالی که متوسط جهانی امید به زندگی برای مردان شصت و هفت سال و برای زنان به هفتاد و یک سال می رسد این میزان برای مردان و زنان ژاپنی به ترتیب به هفتاد و نه و هشتاد و شش سال می رسد. در حالی که امید به زندگی در کشورهای آفریقایی برای مردان پنجاه و سه سال و برای زنان پنجاه و شش سال است. زیمبابوه بدترین رکورد را در این زمینه به خود اختصاص داده است. امید به زندگی مردان در این کشور آفریقایی به سی و نه سال و برای زنان به چهل و چهار سال می رسد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|