Saturday, 18 July 2015
01 December 2023
رئیس‌کل بانک مرکزی مالزی

«نشانه‌های بهبود در وضعیت اقتصادی کشور»

2009 August 27

رئیس‌کل بانک مرکزی مالزی از بهبود وضعیت اقتصادی این کشور در سه ماهه آخر سال جاری خبرداد.

به گزارش ایرنا، «زتی اختر عزیز» در یک کنفرانس خبری افزود: «پس از گذشت چندین ماه از آغاز بحران مالی در کشور، علایم خوبی از روند بهبود وضعیت اقتصادی کشور نمایان شده‌است.»

20090827_news_economy

بنابه‌این گزارش، رئیس‌کل بانک‌مرکزی‌مالزی افزود:«کاهش روند متوقف‌شدن تولیدات صنعتی کشور، افزایش تدریجی صادرات، بهبود شرایط اشتغال در این کشور و نیز افزایش قدرت خرید مردم از جمله علایم امیدوارکننده نسبت به بهبود شرایط‌اقتصادی این کشور در آینده است.»

زتی اختر عزیز افزود: «در سه‌ماهه دوم سال‌جاری، رشد‌اقتصادی این کشور 9/3 درصد بوده که در مقایسه با سه ماهه قبل از آن افزایش 1/2 درصدی نشان می‌دهد که این امر ناشی از افزایش مصرف کالا و نیز رشد بخش خصوصی بوده‌است.

به گفته رئیس بانک مرکزی مالزی، در این دوره هم‌چنین تمامی بخش‌های مهم اقتصادی در مقایسه به سه ماهه اول از رشد بهتری برخورداربوده به طوری که آمارها حاکی است بخش خدمات 6/1 درصد، بخش ساختمان 8/2 درصد، بخش کشاورزی 3/0 درصد و بخش صنایع نیز از رشد 6/2 درصدی برخوردار بوده است.

وی هم‌چنین میزان صادرات این کشور در سه‌ماهه دوم این‌کشور را 26 میلیارد و 500 میلیون رینگیت اعلام و خاطرنشان ساخت که اگرچه این میزان هم‌چنان در مقایسه با سال گذشته بسیار پایین است، سیر نزولی آن در مقایسه با سه ماهه اول سال جاری کاهش یافته‌است.

رئیس کل بانک مرکزی کاهش تقاضا در بازارهای خارجی به ویژه از سوی کشورهایی که بیشتر با بحران مالی و داخلی مواجه بوده‌اند، را علت اصلی کاهش صادرات این کشور دانست.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|