Saturday, 18 July 2015
24 September 2021
نجیب تون رزاق:

«باید سالانه رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم»

2009 August 28

نخست‌وزیر مالزی گفت برای رسیدن به همه اهداف توسعه‌ی کشور تا سال 2020، باید سالانه 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.

خبرگزاری برناما در این زمینه به نقل از «نجیب تون رزاق» نوشت: «این میزان رشد در 10 سال آینده ضروری‌ است و هر میزان توسعه کمتر از 8 درصد در سال، به معنی تاخیر در دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور خواهدبود.»

نخست‌وزیر مالزی افزود: «به‌طور‌مثال رشد سالانه 6 درصد به این معنی است که ما نه در سال 2020، بلکه در سال 2030 به یک جامعه پردرآمد تبدیل خواهیم‌شد.»

توسعه منابع‌انسانی، افزایش درآمد‌ملی، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش آموزش همگانی و مهارت‌های لازم را از جمله محورهای برنامه‌های این دولت

به گفته نخست‌وزیر مالزی، با توجه به وضعیت فعلی باید تلاش زیادی برای توسعه اقتصادی صورت دهیم تا به استاندارد بانک جهانی و تعریف آن از کشورهای پردرآمد دست یابیم.

وی افزود: «در سال 2008، مالزی از لحاظ سرانه درآمد ناخالص ملی به میزان 7هزار دلار، در رده 85 جهان قرار گرفته‌است. این درحالی‌است که در همین سال و بر اساس استاندارد بانک جهانی سرانه درآمد ناخالص ملی کشورهای پر درآمد 12 هزار دلار بوده است.»

نجیب تون رزاق که هم‌چنین سمت وزارت دارایی مالزی را نیز برعهده دارد، خاطرنشان ساخت: «اگر روند توسعه در جهان به همین نحو پیش برود، استاندارد بانک جهانی از کشورهای پردرآمد در سال 2020 نیز تغییر کرده و به طور مثال باید سرانه درآمد ناخالص ملی کشور به 17 هزار دلار برسد.»

نخست‌وزیر مالزی درعین‌حال بر تلاش و تعهد دولت تحت رهبری وی برای دست‌یابی به همه اهداف برنامه توسعه بلندمدت این‌ کشور تا سال 2020 تاکید و توسعه منابع‌انسانی، افزایش درآمد‌ملی، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش آموزش همگانی و مهارت‌های لازم را از جمله محورهای برنامه‌های این دولت دانست.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|