Saturday, 18 July 2015
01 April 2023
با تلاش محققان

«روبات پرستار در ژاپن ساخته شد»

2009 August 30

مهر

دانشمندان ژاپنی یک روبات پرستار با عنوان «ریبا» را طراحی کردند که می‌تواند یک فرد تا وزن 60 کیلوگرم را حمل و جابجا کند.

ریبا که شبیه به یک بچه خرس سفید است در بیمارستان‌های ژاپن به کار گرفته خواهد شد.

این روبات پرستار به پزشکان و پرستاران واقعی در جابجایی بیماران از روی صندلی چرخ‌دار به تخت و برعکس کمک می‌کند.

20090830-robat-koocheh

این روبات قادر است بدون این‌که با خطر کمر درد مواجه شود یک انسان حداکثر تا وزن 60 کیلوگرم را جابجا کند.

براساس گزارش سنت نیوز، ژاپن با رشد کمبود پرستار مواجه شده است در حالی که سیستم بهداشتی باید نیازهای کشوری مثل ژاپن را که جمعیت سالمند آن روبه افزایش است تامین کند.

به همین دلیل مخترعان موسسه تحقیقات شیمیایی و فیزیکی ژاپن این روبات پرستار شبیه به بچه خرس را اختراع کردند.

به گفته این محققان، روبات‌های شبیه به انسان تنها حس ترس را در افراد و به خصوص بیماران افزایش می‌دهند. به همین دلیل ریبا شبیه به یک خرس مهربان ساخته شده است.

در صورتی که آزمایشات استفاده از این روبات با موفقیت به اتمام برسد ریبا ظرف پنج سال آینده به طور ثابت در بیمارستان‌های ژاپن به کار گرفته خواهد شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|