Saturday, 18 July 2015
10 December 2023

«وزیر اقتصاد اندونزی به بانک جهانی راه یافت»

2010 May 08

رادیو کوچه

«مولیانی  ایندراواتی» که در حاضر رهبری وزارت امور مالی و اقتصادی کشور اندونزی را به عهده داشت پس از دریافت پیشنهاد  پست شغلی از طرف بانک جهانی خواستار استفعای خود از پست وزارت اقتصاد اندونزی شد.

به نقل از خبرگزاری غیرمتعهدها، «سوسیلو بامبانگ یودهو یونو» رییس جمهوری اندونزی ضمن موافقت با استفعای وزیر امور مالی و اقتصادی خود هم‌چنین اظهار امیدواری کرد که «مولیانی ایندراواتی» بتواند به عنوانی پلی موثر بین بانک جهانی و کشورهای در حال توسعه آسیایی به‌ویژه اندونزی باشد.

خانم «آیندراواتی» 47 ساله که دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه ایلینیوز دریافت کرده است به عنوان مشاور ارشد رییس بانک جهانی مشغول به فعالیت می‌شود.

در ادامه این خبر هم‌چنین آمده است که خبرنگاران که برای مصاحبه با خانم «ایندراواتی» جلوی دفتر وی منتظر بودند پس از این‌که وی از درب دیگر ساختمان دفتر کار خود خارج شد دست خالی و بدون انجام مصاحبه محل را ترک کردند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,