Saturday, 18 July 2015
21 October 2021
پس از سانحه سقوط هواپیمایی کاسپین

«جان باختن تیم جودوی نوجوانان ایران و پیامد های آن»

2009 July 20

رادیو فرانسه – اعضاى تیم ملى جودوى نوجوانان که براى حضور در اردوى تدارکاتى پیش از حضور در مسابقات جهانى مجارستان عازم ارمنستان بودند ، در این سانحه همگى جان خود را از دست دادند.

وحید ابراهیمى (۵۱- کیلوگرم)، ایمان زینى وند (۵۵- کیلوگرم)، حسین بناء ( ۶۰- کیلوگرم)، سعید رسولى (۶۶- کیلوگرم)، مصطفى صباغى (۷۳- کیلوگرم)، یحیى باقرپور(۸۱- کیلوگرم)، مصیب عزیزالهى (۹۰- کیلوگرم) و علیرضا لشکرى (۹۰+ کیلوگرم) به همراه على بهرامى (سرمربى) و على محدث (مربى) اعضاى تیم ملى جودوى نوجوانان در این سفر بودند.

در این میان پس از اعلام اسامی جانباختگان کاشف به عمل آمد که سه نفر از آنها زنده بودند و ورزشکاران در گذشته با پاسپورت این افراد به مسابقات فرستاده شده بودند.

این فاجعه بار دیگر مسأله اعزام ورزشکاران با سن و سال بیشتر را با شناسنامه های دیگران برای حضور در رده های سنی پایین تر از سوی مسئولین ورزش ایران مطرح ساخت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|