Saturday, 18 July 2015
01 August 2021
رادیو لیچار – قسمت سی‌ و هفتم

«داستان اغتشاش در جنگل»

2010 May 18

فرورتیش / رادیو کوچه

lichar@koochehmail.com

یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد کبود، یک جنگل بود. در این جنگل، شیر سلطان بود و حکومت می‌کرد و فکر می‌کرد. اما راسو همیشه در هر محفلی می‌رفت، می‌گفت که مخالف حکومت شیر است و به جای او، روباه شایستگی نشستن بر تخت جنگل را دارد. همه چیز آرام بود تا این که اتفاقاتی رخ داد و به دنبال آن، اغتشاشات در جنگل آغاز شد و گارد سلطنتی به مقابله با معترضین پرداخت…

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , 

۱ Comment