Saturday, 18 July 2015
02 August 2021

«در عفو لذتی است که در انتقام نیست»

2010 May 26

نتایج تحقیقات نورولوژیست‌های ایتالیایی نشان می‌دهد که بخشیدن گناه دیگران به بهتر شدن و سرحال آمدن مغز کمک می‌کند.

به گزارش مهر، عبارت معروف «در عفو لذتی است که در انتقام نیست» تنها یک ضرب المثل نمادین نیست بلکه نتایج تحقیقات محققان دپارتمان پزشکی دانشگاه پیزا نشان می‌دهد که بخشش اشتباهات دیگران می‌تواند به بهتر ماندن مغز و بهبود شرایط روحی فرد کمک کند.

در این بررسی‌ها، محققان از متد تصویربرداری با روزنانس مغناطیسی برای بررسی پایه‌های مغزی که مسوول انتخاب‌های اخلاقی هستند استفاده کردند.

این محققان با مطالعه بر روی اتصالات عمل‌کردی مغز در موقعیت‌های مختلف نشان دادند که شبکه‌های پیچیده فضاهای مغزی حاضر در فرایندهای تصمیم گیری برای اخذ تصمیمات به شدت با یک‌دیگر در تماس هستند.

براساس  این گزارش، دانشمندان دریافتند که بخشیدن اجازه می‌دهد که فرد از یک موقعیت دشوار که اگر ادامه یابد می‌تواند تعادل بیوشیمیایی و روحی روانی شخص را تغییر دهند، به سلامت عبور کند.

در این حالت، مدارات مرتبط با هم‌دلی فراخوانده می‌شوند این مدارات کمک می‌کنند که شخص دلایل کسی را که مرتکب خطا شده است بهتر درک کند و در نتیجه وی را ببخشد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,