Saturday, 18 July 2015
10 December 2023

«گزیده‌ی مطالب نشره‌های روز پنج‌شنبه تاجیکستان»

2010 May 29

منور منورزاد/ دفتر تاجیکستان/ رادیو کوچه

در شماره اخیر هفته‌نامه‌های تاجیکستان (26 می) موضوع‌های مختلف حیات سیاسی و اجتماعی کشور و خارجه بررسی شده است.:

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمهوریت

مطلب اساسی این شماره‌ی روزنامه جمهوریت نشریه رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان مصاحبه‌ای است با «عبد‌الفتاح سعیدف» مدیر نظارت دولتی مالیهوی و مبارزه با فساد مالی (مفسده یا کار وپشن)

تاجیکستان در رابطه به موجودیت مفسده در نهادهای دولتی کشور: مدیر دولتی ضمن اظهار نگرانی از جای داشتن موارد مفسده در ساحه‌های حفظ حقوق و بهداشت و معارف از جمله تایید  کرده است که  تنها در سه ماهه اول همین سال در ساختارهای وزارت کشور 15 حادثه و دروزارت دفاع 3 عدد و در خدمات گمرکی 6 و در شورای عدلیه 5 و در ساحه‌ی بهداشت 10 و در  مقامات دادستانی کشور 8 جنایت مربوط به فساد مادی_پولی آشکار شده است.

آزادگان

این هفته نامه‌ی مستقل خبر داده است که بین ایران و تاجیکستان در مورد تهیه‌ی طرح فنی و اقتصادی ساختن راه‌آهن ایران – تاجیکستان توسط مرز افغانستان  یک سازشنامه به تصویب رسیده است. نشریه‌ی آزادگان از قول منوچهر متکی وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران گفته است که این طرح در آینده ایران را با افغانستان و قیزستان و چین نیز پیوست خواهد کرد. وزیر خارجه‌ی ایران هم‌چنین گفته است هدف اصلی این پرونده از بن‌بست اطلاعاتی و نقلیاتی برآوردن تاجیکستان است که فعلن مواجه آن شده است. «خدای‌بردی خالق‌نظرف» تحلیل‌گر مرکز تحقیقات استراتی حکومت تاجیکستان اشاره کرده است که اگر این راه ساخته شود مشکلات تجارت و واردات و صادرات  و ساختمان مهم نیروگاه‌های برق آبی کشور حل خواهد شد. این نشریه این‌چنین ذکر کرده است ساخته شدن راه آهن ایران – تاجیکستان به کشور ما امکان می‌دهد که به دالان به اصطلاح شمال و جنوب بدون کدام مشکلی راه یابد.

نگاه

نشریه‌ی خصوصی نگاه در دو صفحه‌ی خود مطلب «محی‌الدین کبیری» رییس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان کشور را به طبع رسانده است. آقای کبیری که در انتخابات اخیر پارلمانی بریتانیای کبیر هم‌چون ناظر بین‌المللی اشتراک کرده است نظر خود به آن را بیان کرده است. او از جمله متذکر شده است که در طی مدت از سال 1998 تا امروز در قانون‌های انتخاباتی بریتانیا 113 تغییر و علاوه وارد کرده شده است و… می‌خواهند به آن اصلاح‌ها وارد نمایند. ضمن تاکید آن‌که در طی 200 سال اخیر بریتانیایی‌ها در پی وارد کردن تغییرات و اصلاحات به نظام قانون از جمله انتخاباتی خودند. این وکیل پارلمان تاجیکستان گفته است که وقت لازم است چون ملت ما به این سطح نرسیده است. در پایان (آخر) مطلب آقای کبیری ضمن تصویر احساس ناراحتیش هنگام تماشای منظره‌ی  بی‌حوصله علف‌های سبز را چریدن گاوهای لوند و فربه  انگلیسی از پنچره‌ی قطار تندسرعت مانچستر – لندن  در دل امید کرده است که گاوهای بریتانیایی شاید در اول چنین چاق نبودند و بعد 200 سال گاوهای ما نیز انشااله دیگر خواهند شد.

فرژ

در یک مقاله‌ی اختصاصی این هفته‌نامه به مسئله‌ی از مدارس و تعلیم دور ماندن تعداد قابل توجه دختران در تاجیکستان مرور شده است. ضمن تاکید این نکته که اخیرن شماره‌ی دختران به تعلیم و تدریس فرا گرفته نشده زیاد شده است و در این راستا مقدار دخترانی که تحصیلات عالی دیده‌اند از 34 درصد زمان اتحاد شوروی امروز همگی 29 درصد است. فرژ در مطلب این‌چنین سخن رییس اتحادیه‌ی زنان دارای معلومات عالی تاجیکستان «گلجهان باباصادقاوا» را آورده است که با تاسف از جمله گفته است دختران را عادتن چنین تربیت می‌کنند که موفقانه به شوهر برآمدن و به او اطاعت کردن و صاحب فرزند شدن مهم‌تر است. و این حالت – متذکر شده است خانم باباصادقاوا – در شکست تمام کوشش‌های حکومت کشور جهت به دختران دسترس کردن تعلیم‌گیری نقش منفی خود را می‌بازد.

بارگاه سخن

نشریه‌ی بارگاه سخن در یک مطلب… مسئله‌ی در سطح پست فقر قرار داشتن 53 درصد مردم کشور را تحقیق کرده از قول خبرگذاری‌های مقامات کشور به فهرست کشورهای فقیر سیاره که وزارت خارجه‌ی آمریکا ترتیب داده است وارد بودن تاجیکستان را با خوشنودی پذیرفته‌اند. در مطلب این سخن بهادر اشبایف یک کارمند مسوول وزارت اقتصاد و تجارت تاجیکستان آورده شده است تاجیکستان در سمت پست کردن سطح فقر مردمش همانا به یاری کشورهای کمک رسان از جمله ایالات متحده‌ی آمریکا نیاز دارد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,