Saturday, 18 July 2015
16 June 2021

«هراسان، غمگین و نگران . .»

2009 September 02

برگرفته از وبلاگ ناصر کرمی

می‌گوید به خاطر اندوهی که در ژرفای شادخویی تو بود . . هفته آینده روز ملی یوزپلنگ آسیایی از راه میرسد. در این روز قرار است به خاطر بیاوریم که راس هرم زیستی طبیعت ایران در آستانه انقراض است. عکس این یوزپلنگ‌های هراسان، غمگین و نگران را تقدیم می‌کنم به همه آنها که در این باره اندک دل‌مشغولی و توجهی دارند. میگویند اوضاع در این چند سال برای یوزهای ایران اندکی بهتر شده، اما فقط اندکی. هم‌چنان گمان غالب این است که کمتر از بیست سال دیگر یوزهای ایران به ببرهای رفته مازندران و شیرهای فراموش شده آسماری ملحق خواهند شد. باشد که این‌گونه نشود. چندان امیدوار نیستیم، اما باشد که این‌گونه نشود.

20090902-web-karami

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|