Saturday, 18 July 2015
25 March 2023

«بهبود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰»

2010 May 30

رادیو کوچه

صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی مثبت ایران در سال 2010 خبر داد و سال جاری را سال موفقی برای ایران معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی غیرمتعهدها، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که در سال 2010 نرخ تورم در ایران به 8.5 درصد می‌رسد و رشد ناخالص ملی ایران 30 میلیارد دلار افزایش می‌یابد و ذخیره ارزی نیز 5 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه مه سال 2010 با عنوان«چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» وضعیت اقتصادی ایران را در سال جاری رو به بهبود توصیف کردند.

در ادامه این گزارش آمده است که با افزایش 30 میلیارد دلاری در رشد ناخالص ملی ایران در سال 2010 رشد تولید ناخالص ملی به مبلغی معادل 360 میلیارد دلار خواهد رسید که در سال 2009 که این مبلغ 5/330 میلیارد دلار بوده است 30 میلیارد دلار در مقایسه با سال پیش افزایش می‌یابد.

صندوق بین‌المللی هم‌چنین در گزارش خود به کاهش چشم‌گیر نرخ تورم در ایران اشاره کرده و نوشته است که برای اولین بار در ایران نرخ تورم یک رقمی خواهد شد و دلیل افزایش تورم در دو سال گذشته را دلایل گوناگون از جمله افزایش قیمت جهانی اعلام کرد.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول هم‌چنین آمده است که ذخیره ارزی ایران در سال 2010 با 5 میلیارد افزایش به 88.5 میلیارد دلار می‌رسد که با این وضعیت در جایگاه چهارم منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی قرار می‌گیرد.

گفتنی است کشورهای عربستان، الجزایر و لیبی هر کدام به ترتیب با ذخیره ارزی 408، 147 و 102 میلیارد دلاری در رده‌های اول تا سوم خاورمیانه و آسیای مرکزی قرار دارند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,