Saturday, 18 July 2015
01 April 2023
رادیو لیچار – قسمت چهل و دوم

«افسانه برادران رایت»

2010 May 30

فرورتیش / رادیو کوچه

lichar@koochehmail.com

مردم در کوچه و بازار درباره کسی صحبت می‌کردند که می‌خواهد مانند پرندگان پرواز کند. داروغه که منتظر چنین روزی بود، تصمیم گرفت‌ خود شاهد صحنه باشد. روز بعد یکی از برادران «رایت»، به بالای یک تپه بلند رفت. نفس‌ها در سینه‌ها حبس شده بود. کسی پلک نمی‌زد. همه به کسی خیره شده بودند که تا لحظاتی دیگر پرواز می‌کرد. زمان به کندی می‌گذشت. رایت، چند قدم به عقب رفت و شروع به دویدن کرد. نگاه‌ها او را دنبال می‌کرد. اما ناگهان خبر مهمی به داروغه رسید که باعث متوقف شدن اجرای برنامه شد…

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , 

۱ Comment