Saturday, 18 July 2015
25 March 2023

«صدور حکم نهایی عدنان حسن‌پور»

2010 May 31

رادیو کوچه

حکم محکومیت «عدنان حسن‌پور» روزنامه‌نگار کرد بعد از نقض اعدام و پس از نقض حکم دادگاه انقلاب سنندج از 31 سال به 15 سال کاهش یافت.

به گزراش روانیوز، صالح نیک‌بخت وکیل مدافع عدنان حسن­ پور با اعلام این خبر افزود: «پس از آن‌که به درخواست این‌جانب دایر بر اعاده دادرسی و نظر 10 نفر از معاونین سابق دادستان کل کشور و دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور و هم‌چنین اعلام نظر چهار نفر از مشاورین عالی‌رتبه رییس قوه قضاییه وقت دایر براین‌که اتهام محاربه در مورد آقای عدنان حسن‌پور مصداق ندراد، ریاست وقت قوه‌ی قضائیه‌ی ایران آیت‌اله هاشمی‌شاهرودی با درخواست اعاده دادرسی این‌جانب موافقت کرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب مریوان یعنی (شعبه اول دادگاه اسلامی سنندج) ارجاع شد. این دادگاه او را به اتهامات متعدد شامل دادن اطلاعات در مورد مراکز نظامی، تبانی برای برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و ورد در گروهای غیر‌قانونی و هم‌چنین هم‌کاری با دولت متخاصم محکوم کرد که پس از تجدید‌نظر‌خواهی این‌جانب دادگاه تجدید‌نظر استان کردستان رای صادره را در دو مورد هم‌کاری با دول متخاصم و تبانی بر علیه نظام نقض کرده و مجموع مجازات او به 15 سال زندان کاهش یافت»

گفتنی است عدنان حسن‌پور که 3 سال پیش بازداشت شده بود، در تابستان سال 86 به اتهام محاربه، به اعدام محکوم شد که این حکم با دوبار نقض در دادگاه تجدید نظر به 15 سال حبس کاهش یافت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,