Saturday, 18 July 2015
29 March 2023

«کشف روش نسخه‌برداری طیف‌های بال پروانه‌ها»

2010 June 01

محققان موفق به روشی برای نسخه‌برداری دقیق از طیف‌های رنگین‌کمانی بال پروانه‌ها شده‌اند که استفاده از آن می‌تواند در ساختار اسکناس‌ها و کارت‌های اعتباری از جعل آن‌ها جلوگیری کند.

با به وجود آمدن امکان نسخه‌برداری از هاله رنگین بال‌های پروانه‌ها، امکان جعل اسکناس‌ها و کارت‌های اعتباری به امری بسیار مشکل و غیر‌ممکن تبدیل خواهد شد.

محققان با استفاده تکنیک ساخت نانویی و با کمک گرفتن از ساختار بال طاووس پروانه مالزیایی موفق شدند ساختاری مشابه بال این پروانه در ابعادی برابر ابعاد واقعی بسازند.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، این نسخه شبیه‌سازی شده با چنان دقتی ساخته شده است که می‌تواند مشابه بال‌های واقعی پروانه سایه رنگ‌ها را بازتاب دهد.

به گفته محققان به کار‌گیری چنین ساختار ظریفی در تولید اسکناس‌ها و کارت‌های اعتباری امکان جعل آن‌ها را دشوارتر خواهد ساخت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,