Saturday, 18 July 2015
29 March 2023
مدیرعامل سازمان قطار شهری:

«مترو اصفهان از غرب چهارباغ گذر می‌کند»

2009 September 02

مهر

متروی اصفهان از سمت غرب چهارباغ به سمت پیاده‌رو گذر کرده‌است و پس از عبور از زاینده‌رود نزدیک به 30 متر از مسیر خود منحرف شده‌است.

«عبدالجواد زعفرانی» بعدازظهر سه‌شنبه در نخستین گفت‌و گوی مطبوعاتی سازمان قطار شهری اصفهان پس از سال‌ها اظهار داشت: «خط یک متروی اصفهان که به تصویب شورای عالی ترافیک نیز رسیده با طولی نزدیک به 20.2 کیلومتر در حال اجراست که نزدیک به 18.5 کیلومتر از آن حفاری و اجرا شده و تنها هزار و 500 متر آن باقی مانده‌است.»

20090902-news-metroisf

وی اظهار داشت: «اکنون حفاری ابتدای خیابان چهارباغ بالا تا ایستگاه شریعتی متروی اصفهان، باقی مانده‌است.»

زعفرانی در خصوص وضعیت عبور مترو از خیابان چهارباغ اصفهان گفت: «یکی از مسایلی که در این رابطه لحاظ شد،‌ لزوم حراست از رعایت میراث‌فرهنگی بود که در هر دو تونل متروی اصفهان که از خیابان چهارباغ گذر کرد دیده می شود، چنان‌چه هر دوی این تونل‌ها از باند غربی چهارباغ گذر کرده، که یکی از آنها دقیقن از پیاده‌روی غربی چهارباغ اصفهان گذر می‌کند.»

وی تصریح کرد: «این حفاری در 24 متری و افق 28 متری چهارباغ انجام شده‌است.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|