Saturday, 18 July 2015
27 March 2023
با گذشت سه روز

«امروز بررسی صلاحیت ورزا پایان می‌یابد»

2009 September 02

امروز صلاحیت هشت وزیر پیشنهادی باقی‌مانده در مجلس ایران بررسی خواهد‌شد.

روز گذشته مجلس بررسی صلاحیت ۱۳وزیر از ۲۱ وزیر پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد برای حضور در کابینه دهم را به پایان برد.

وزارت‌خانه‌های بهداشت، تعاون، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع، راه و ترابری و رفاه و تامین اجتماعی، هفت وزارت‌خانه‌ای بودند که صلاحیت گزینه‌ پیشنهادی آنها در صحن علنی مجلس بررسی شد.

صلاحیت شش وزیر پیشنهادی وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد، امورخارجه و بازرگانی روز دوشنبه پایان یافته‌بود.

ادامه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنایع و معادن که نیمه‌ تمام ماند، به امروز موکول شده‌است.

بررسی صلاحیت کابینه دهم از روز دوشنبه در مجلس آغاز شده‌است و روز چهارشنبه آخرین روز آن خواهد‌بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|