Saturday, 18 July 2015
06 December 2021
رادیو لیچار – قسمت چهل و چهارم

«تعبیر خواب تاجر»

2010 June 03

فرورتیش / رادیو کوچه

lichar@koochehmail.com

در زمان‌های گذشته هنوز مثل حالا وزارت ارشاد خل نشده بود و صدها کتاب تعبیر خواب چاپ نشده بود. یک شب تاجر معروف یک شهر در خواب دید که 45 زرافه و 32 کوالا با هم […] او وقتی بیدار شد، پریشان بود و می‌خواست بداند که تعبیر خوابش چیست. چون در شهر کسی تعبیر خواب بلد نبود و از طرفی هم رویش نمی‌شد چیزی که دیده را تعریف کند، به گروهی ماموریت داد به روستاهای اطراف بروند تا کسی را بیایند که بتواند خواب را تعبیر کند. روزها گذشت و در نهایت یک روز…

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , 

۱ Comment