Saturday, 18 July 2015
29 March 2023

«پایان جرگه صلح کابل با صدور قطع‌نامه صد‌ماده‌ای»

2010 June 05

جرگه مشورتی صلح در پایان کار سه روزه خود، قطع‌نامه‌ای را آماده کرده است و آن را به دولت افغانستان ارایه کرد.

آن گونه که مسوولان جرگه اعلام کردند، این قطع‌نامه بیش از صد ماده دارد، اما خلاصه‌ای قطع‌نامه در شانزده ماده به دو زبان فارسی دری و پشتو در نشست پایانی جرگه خوانده شد.

قطع‌نامه جرگه صلح از دولت و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان خواسته آن عده زندانیانی که بر اساس «گزارش‌های نادرست و اتهام‌های ثابت نشده» زندانی شده‌اند را برای ایجاد «حسن نیت» آزاد کنند.

در این قطع‌نامه از دولت خواسته شده که در تفاهم با جامعه جهانی برای حذف اسامی رهبران شورشیان از «فهرست سیاه» سازمان ملل «اقدام فوری» کند.

درعین حال قطع‌نامه جرگه بر حفظ دستاوردهای هشت سال اخیر افغانستان هم تاکید کرده است. در بخشی از قطع‌نامه آمده است: «مردم افغانستان خواستار صلح عادلانه هستند که در آن حقوق همه اتباع کشور، به شمول زنان و کودکان در نظر گرفته شده باشد.»

جرگه هم‌چنین در قطع‌نامه خود تاکید کرده است که «به منظور تامین عدالت اجتماعی جرگه تاکید می‌کند که قوانین در مورد تمام اتباع کشور به طور یک سان تطبیق شود.»

به نظر می‌رسد این موضوع در پاسخ به نگرانی‌ها در باره حقوق زنان و آزادی‌های اجتماعی در گفت‌وگو و مصالحه با شورشیان در قطع‌نامه مطرح شده باشد.

جرگه ملی مشورتی صلح در قطع‌نامه خود از شورشیان هم خواسته که از اقداماتی که منجر به قتل مردم و تخریب زیربناهای کشور می‌شود، دست بردارند و ارتباط خود را با شبکه‌های «القاعده و تروریستی» قطع کنند.

این قطع‌نامه هم‌چنین از دولت و نیروهای بین‌المللی خواسته که «امنیت و مصونیت کسانی را که به روند صلح می‌پیوندند، تضمین و تامین نمایند و زمینه بازگشت ایشان را به زندگی مصون مساعد سازد.»

در این قطع‌نامه هم‌چنین از دولت خواسته شده که روند مصالحه با مخالفان را به عنوان «استراتژی دایمی و ملی» شامل برنامه‌های خود کند و برای اجرای آن اداره‌ای را تحت عنوان «شورای عالی صلح» تشکیل دهد.

در جرگه مشورتی صلح حدود ۱۶۰۰ تن از نمایندگان طبقات مختلف اجتماعی و سیاسی کشور شرکت کرده بودند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,